Twórcza aktywność matematyczna uczniów związana z rozwiązywaniem pewnych zadań na zastosowanie wzorów Viète’a

Antoni Chronowski; Zbigniew Powązka

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia (2016)

 • Volume: 8, page 25-49
 • ISSN: 2080-9751

Abstract

top
In this article we propose ways of developing the active and creativeattitude of students towards solving mathematical problems. The taskswere sourced from various mathematical competitions for secondary schoolstudents, such as the so-called Mathematical Olympiad, and require theuse of Vieta’s formulas for third-degree polynomials. These problems inspirestudents to conduct their own elementary research work and foster theircreative attitude towards mathematics. This article is dedicated mainly tostudents who are pre-service mathematics teachers, but may also be of useto in-service teachers.

How to cite

top

Antoni Chronowski, and Zbigniew Powązka. "Twórcza aktywność matematyczna uczniów związana z rozwiązywaniem pewnych zadań na zastosowanie wzorów Viète’a." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 8 (2016): 25-49. <http://eudml.org/doc/296272>.

@article{AntoniChronowski2016,
abstract = {In this article we propose ways of developing the active and creativeattitude of students towards solving mathematical problems. The taskswere sourced from various mathematical competitions for secondary schoolstudents, such as the so-called Mathematical Olympiad, and require theuse of Vieta’s formulas for third-degree polynomials. These problems inspirestudents to conduct their own elementary research work and foster theircreative attitude towards mathematics. This article is dedicated mainly tostudents who are pre-service mathematics teachers, but may also be of useto in-service teachers.},
author = {Antoni Chronowski, Zbigniew Powązka},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia},
keywords = {Vieta’s formulas; solving mathematical problems},
language = {pol},
pages = {25-49},
title = {Twórcza aktywność matematyczna uczniów związana z rozwiązywaniem pewnych zadań na zastosowanie wzorów Viète’a},
url = {http://eudml.org/doc/296272},
volume = {8},
year = {2016},
}

TY - JOUR
AU - Antoni Chronowski
AU - Zbigniew Powązka
TI - Twórcza aktywność matematyczna uczniów związana z rozwiązywaniem pewnych zadań na zastosowanie wzorów Viète’a
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
PY - 2016
VL - 8
SP - 25
EP - 49
AB - In this article we propose ways of developing the active and creativeattitude of students towards solving mathematical problems. The taskswere sourced from various mathematical competitions for secondary schoolstudents, such as the so-called Mathematical Olympiad, and require theuse of Vieta’s formulas for third-degree polynomials. These problems inspirestudents to conduct their own elementary research work and foster theircreative attitude towards mathematics. This article is dedicated mainly tostudents who are pre-service mathematics teachers, but may also be of useto in-service teachers.
LA - pol
KW - Vieta’s formulas; solving mathematical problems
UR - http://eudml.org/doc/296272
ER -

References

top
 1. Beddou, L., Mauduit, C.: 2001, Research as a method of the teaching mathematics (Descriptions of the program “Math en Jeans”), Proceedings of the conference: Science and mathematics teaching for the information society, Torun, Poland, 19-22 July 2000, 11–25. 
 2. Ciosek, M.: 1988, Poszukiwanie rozwiazania zadania na róznych poziomach matematycznego doswiadczenia, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 9, 125–172. 
 3. Ciosek, M.: 1995, O roli przykładów w badaniu matematycznym, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 17, 5–85. 
 4. Gdowski, B., Plucinski, E.: 1999, Zbiór zadan z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. 
 5. Gleichgewicht, B.: 2004, Algebra, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław. 
 6. Guncaga, J., Fulier, J., Eisenmann, P.: 2009, Modernisation and Innovation of the Calculus Teaching, in: M. Billich, M. Papco, Z. Takác (ed.), Teaching Mathematics: innovation, new trends, research, Katolícka univerzita, Ružomberok, 89–103. 
 7. Guncaga, J., Majherová, J.: 2012, GeoGebra as a motivational tool for teaching and learning in Slovakia, North American GeoGebra Journal 1(1), 45–48. 
 8. Kostrikin, A. I.: 2004, Wstep do algebry. Podstawy algebry, PWN, Warszawa. 
 9. Krygowska, Z.: 1977a, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1, WSiP, Warszawa. 
 10. Krygowska, Z.: 1977b, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 2, WSiP, Warszawa. 
 11. Krygowska, Z.: 1977c, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 3, WSiP, Warszawa. 
 12. Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25–41. 
 13. Mason, J., Burton, L., Stacey, K.: 2005, Matematyczne myslenie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa. 
 14. Mikołajczyk, M.: 2012, Jak pracowac z uczniem zdolnym? Poradnik nauczyciela matematyki (praca zbiorowa), Osrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa. 
 15. Mostowski, A., Stark, M.: 1970, Elementy algebry wyzszej, PWN, Warszawa. 
 16. Mostowski, A. W.: 1967, Rozwiazywanie równan algebraicznych, Panstwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa. 
 17. Pardała, A.: 2009, Praktyka kształtowania matematycznej twórczosci uczniów, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia II, 159–181. 
 18. Pawłowski, H.: 1994, Kółko matematyczne dla olimpijczyków, TURPRESS, Torun. 
 19. Płonka, E.: 2000, Wykłady z algebry wyzszej I, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice. 
 20. Ross, K. A., Wright, C. R. B.: 1996, Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa. 
 21. Schoenfeld, A. H.: 1985, Mathematical Problem Solving, Academic Press Inc., Orlando. 
 22. Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa. 
 23. Zaręba, L.: 2012, Matematyczne uogólniania. Mozliwosci uczniów i praktyka nauczania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.