Matematyzacja, modelowanie, model

Maciej Major; Barbara Nawolska

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia (2010)

 • Volume: 3, page 141-166
 • ISSN: 2080-9751

Abstract

top
--

How to cite

top

Maciej Major, and Barbara Nawolska. "Matematyzacja, modelowanie, model." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 3 (2010): 141-166. <http://eudml.org/doc/296286>.

@article{MaciejMajor2010,
abstract = {--},
author = {Maciej Major, Barbara Nawolska},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia},
language = {pol},
pages = {141-166},
title = {Matematyzacja, modelowanie, model},
url = {http://eudml.org/doc/296286},
volume = {3},
year = {2010},
}

TY - JOUR
AU - Maciej Major
AU - Barbara Nawolska
TI - Matematyzacja, modelowanie, model
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
PY - 2010
VL - 3
SP - 141
EP - 166
AB - --
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/296286
ER -

References

top
 1. Bartkiewicz, M.: 1994, Próby zastosowania analiz modelowych w historii, w: T. Grabińska, M. Zabierowski (red.), Model i interpretacja, seria: Cosmos-Logos, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. 
 2.  
 3. Barton, R. F.: 1974, Wprowadzenie do symulacji i gier, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. 
 4.  
 5. Behnke, H., Hammersley, J. M., Krygowska, A., Pollak, H.: 1968, Panel discussion, Educational Studies in Mathematics 1, 61-79. 
 6.  
 7. Białynicki-Birula, I., Białynicka-Birula, I.: 2002, Modelowanie rzeczywistości. Od gry w życie Conwaya przez żuka Mandelbrota do maszyny Turinga, Prószyński i Spółka, Warszawa. 
 8.  
 9. Choquet, G.: 1963, Analiza i Bourbaki, Wiadomości Matematyczne VII, 99-120. 
 10.  
 11. Encyklopedia popularna PWN: 1980, PWN, Warszawa. 
 12.  
 13. Encyklopedia szkolna PWN: 2006, PWN, Warszawa. 
 14.  
 15. Filip, J., Rams, T.: 2000, Dziecko w świecie matematyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków. 
 16.  
 17. Freudenthal, H.: 1977, Mathematik als Pädagogische Aufgabe, Ernest Klett Verlag, Stutgart. 
 18.  
 19. Grabińska, T.: 1994, O modelach zjawisk i rzeczy, w: T. Grabińska, M. Zabierowski (red.), Model i interpretacja, seria: Cosmos-Logos, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. 
 20.  
 21. Gårding, L.: 1993, Spotkanie z matematyką, PWN, Warszawa. 
 22.  
 23. Heller, M.: 2006a, Filozofia i wszechświat. Wybór pism, UNIVERSITAS, Kraków. 
 24.  
 25. Heller, M.: 2006b, Geneza prawdopodobieństwa, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XXXVIII, 61-74. 
 26.  
 27. Hooke, R., Shaffer, D.: 1969, Modele matematyczne a rzeczywistość, PWN, Warszawa. 
 28.  
 29. Jakubowski, J., Sztencel, R.: 2002, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, SCRIPT, Warszawa. 
 30.  
 31. Jaroń, J.: 1970, Rzeczywistość, model i matematyka, Matematyka 4, 254-255. 
 32.  
 33. Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1, WSiP, Warszawa. 
 34.  
 35. Krygowska, Z.: 1981, Koncepcje powszechnego matematycznego kształcenia w reformach programów szkolnych lat 1960-1980, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Kraków. 
 36.  
 37. Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25-41. 
 38.  
 39. Krzyśko, M.: 2000, Wykłady z teorii prawdopodobieństwa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. 
 40.  
 41. Kubik, L. T.: 1980, Rachunek prawdopodobieństwa. Podręcznik dla kierunków nauczycielskich studiów matematycznych, PWN, Warszawa. 
 42.  
 43. Kucharczyk, S.: 1998, Wokół zadania matematycznego, w: B. Rabijewska (red.), Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 25-54. 
 44.  
 45. Major, M., Nawolska, B.: 1999, Matematyzacja, dedukcja, rachunki i interpretacja w zadaniach stochastycznych, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków. 
 46.  
 47. Opial, Z.: 1979, Matematyzacja działalności ludzkiej, Wiadomości Matematyczne XXI, 138-148. 
 48.  
 49. Płocki, A.: 2004, Rachunek prawdopodobieństwa w zadaniach i problemach, Wydawnictwo dla Szkoły, Wilkowice. 
 50.  
 51. Płocki, A.: 2005a, Dydaktyka stochastyki. Rachunek prawdopodobieństwa, kombinatoryka i statystyka matematyczna jako nowy element kształcenia matematycznego, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock. 
 52.  
 53. Płocki, A.: 2005b, Stochastyka 1. Rachunek prawdopodobieństwa, kombinatoryka i statystyka matematyczna jako matematyka „in statu nascendi”, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock. 
 54.  
 55. Polya, G.: 1993, Jak to rozwiązać?, PWN, Warszawa. 
 56.  
 57. Popularna encyklopedia powszechna: 1999, Wydawnictwo Pinex, Warszawa. 
 58.  
 59. Semadeni, Z.: 2003, Spłaszczanie się hierarchii pojęć, horyzontalne i wertykalne składowe matematyzacji i wieloznaczność terminu „model”, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 25, 111-150. 
 60.  
 61. Słownik języka polskiego, tom drugi: 1982, PWN, Warszawa. 
 62.  
 63. Steiner, H. G.: 1986, Proces matematyzacji i społeczny wymiar matematyki – rozważania epistemologiczne i dydaktyczne, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 175-238. 
 64.  
 65. Tempczyk, K.: 1994, Modelowanie w matematyce, w: T. Grabińska, M. Zabierowski (red.), Model i interpretacja, seria: Cosmos-Logos, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. 
 66.  
 67. Treliński, G.: 1982, Stosowanie matematyki jako problem dydaktyki matematyki, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków. 
 68.  
 69. Treliński, G.: 1996, Matematyzacja w nauczaniu, WOM, Kielce. 
 70.  
 71. Turnau, S.: 1985, Zadania tekstowe i nauczanie stosowania pojęć matematycznych, w: Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki, Podręcznik dla nauczyciela, tom 3, Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, Warszawa. 
 72.  
 73. Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa. 
 74.  
 75. Wheeler, D.: 1986, Matematyzacja jako podstawowa orientacja w nauczaniu „matematyki dla wszystkich”, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 103-112. 
 76.  
 77. Zeidler, P.: 1994, O pewnych trudnościach realistycznej interpretacji modeli teoretycznych, w: T. Grabińska, M. Zabierowski (red.), Model i interpretacja, seria: Cosmos-Logos, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. 
 78.  
 79. Zubrzycki, S.: 1970, Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.