Z badań nad sylwetką absolwenta matematycznych studiów w Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 2001-2007

Danuta Ciesielska; Joanna Major; Zbigniew Powązka

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia (2009)

 • Volume: 2, page 37-50
 • ISSN: 2080-9751

Abstract

top
The main goal of our studies was eliciting the opinion of graduates and students of the last year of Master studies on the course for teachers of mathematics at the Pedagogical University of Cracow. The research method was a survey questionnaire.We were interested in opinions on the level of studies at the college, and professional skills acquired in the study process. Moreover, we asked the questions concerning the professional career.In the article we present the analysis of the replies of respondents to the questions of the evaluation questionnaire form.

How to cite

top

Danuta Ciesielska, Joanna Major, and Zbigniew Powązka. "Z badań nad sylwetką absolwenta matematycznych studiów w Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 2001-2007." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 2 (2009): 37-50. <http://eudml.org/doc/296357>.

@article{DanutaCiesielska2009,
abstract = {The main goal of our studies was eliciting the opinion of graduates and students of the last year of Master studies on the course for teachers of mathematics at the Pedagogical University of Cracow. The research method was a survey questionnaire.We were interested in opinions on the level of studies at the college, and professional skills acquired in the study process. Moreover, we asked the questions concerning the professional career.In the article we present the analysis of the replies of respondents to the questions of the evaluation questionnaire form.},
author = {Danuta Ciesielska, Joanna Major, Zbigniew Powązka},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia},
language = {pol},
pages = {37-50},
title = {Z badań nad sylwetką absolwenta matematycznych studiów w Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 2001-2007},
url = {http://eudml.org/doc/296357},
volume = {2},
year = {2009},
}

TY - JOUR
AU - Danuta Ciesielska
AU - Joanna Major
AU - Zbigniew Powązka
TI - Z badań nad sylwetką absolwenta matematycznych studiów w Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 2001-2007
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
PY - 2009
VL - 2
SP - 37
EP - 50
AB - The main goal of our studies was eliciting the opinion of graduates and students of the last year of Master studies on the course for teachers of mathematics at the Pedagogical University of Cracow. The research method was a survey questionnaire.We were interested in opinions on the level of studies at the college, and professional skills acquired in the study process. Moreover, we asked the questions concerning the professional career.In the article we present the analysis of the replies of respondents to the questions of the evaluation questionnaire form.
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/296357
ER -

References

top
 1. Babiuch, M., Czerniawska, E.: 2002, Predykatory powodzenia na studiach, w: M. Ledzińska, G. Rutkowska, L.Wrona (red.), Osoba. Edukacja. Dialog,Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 61-70. 
 2.  
 3. Ciesielska, D., Czaplińska, J., Powązka, Z.: 2004, Z badań nad egzaminami wstępnymi na studia dzienne na kierunek matematyka w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 35-60. 
 4.  
 5. Davis, B., Simmt, E.: 2006, Mathematics for Teaching: an Ongoing Investigation of the Mathematics that Teachers (Need to) Know, Educational Studies in Mathematics 61, 293-319. 
 6.  
 7. Dybiec, Z., Szczepański, J.: 1993, Refleksje po egzaminie testowym z matematyki, w: B. Rabijewska (red.), Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 173-190. 
 8.  
 9. Jing, T.: 2007, The popularization of China’s higher education and its influence on university mathematics education, Educational Studies in Mathematics 66, 77-82. 
 10.  
 11. Krygowska, Z.: 1982, Wprowadzenie w problematykę sesji naukowej nt. koncepcji kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, Życie szkoły wyższej 3-4, 39-46. 
 12.  
 13. Moszner, Z.: 2004, Refleksje na temat kształcenia nauczycieli matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 255-264. 
 14.  
 15. Nowak, W.: 1985, Koncepcja ustalania celów kształcenia nauczyciela matematyki, Problemy studiów nauczycielskich 2, 7-41. 
 16.  
 17. Nowecki, B. J.: 2004, Koncepcja kształcenia nauczycieli, w: Z. Kruszewski (red.), Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP w dniu 9 grudnia 2003 r., Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 35-42. 
 18.  
 19. Report: 2005, Manchester Institute for Mathematical Sciences, 18/19 March, 2005, Where will the next generations of UK mathematicians come from?, Report of a meeting held in Manchester. 
 20.  
 21. Szewczuk, W.: 1977, Zdolności – uzdolnienia, w: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa, 991-996. 
 22.  
 23. Turska, D., Wiechnik, R.: 2002, Dylematy rekrutacji na studia psychologiczne – testy zdolności czy wiadomości szkolnych, w: M. Ledzińska, G. Rutkowska, L. Wrona (red.), Osoba. Edukacja. Dialog, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 71-79. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.