Gotowa wiedza i aktywność w matematycznym kształceniu na przykładzie kątów Langleya

Maciej Klakla

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia (2006)

 • Volume: 1, page 75-93
 • ISSN: 2080-9751

Abstract

top
The article contains a didactic project of classes with mathematics students – future teachers. On the example of problems related to Langley’s angles, the author presents differences between two styles of teaching mathematics. One style is based on existing mathematical knowledge, and the second requires active participation of the students in creating this knowledge during the problem solving process.

How to cite

top

Maciej Klakla. "Gotowa wiedza i aktywność w matematycznym kształceniu na przykładzie kątów Langleya." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 1 (2006): 75-93. <http://eudml.org/doc/296406>.

@article{MaciejKlakla2006,
abstract = {The article contains a didactic project of classes with mathematics students – future teachers. On the example of problems related to Langley’s angles, the author presents differences between two styles of teaching mathematics. One style is based on existing mathematical knowledge, and the second requires active participation of the students in creating this knowledge during the problem solving process.},
author = {Maciej Klakla},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia},
language = {pol},
pages = {75-93},
title = {Gotowa wiedza i aktywność w matematycznym kształceniu na przykładzie kątów Langleya},
url = {http://eudml.org/doc/296406},
volume = {1},
year = {2006},
}

TY - JOUR
AU - Maciej Klakla
TI - Gotowa wiedza i aktywność w matematycznym kształceniu na przykładzie kątów Langleya
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
PY - 2006
VL - 1
SP - 75
EP - 93
AB - The article contains a didactic project of classes with mathematics students – future teachers. On the example of problems related to Langley’s angles, the author presents differences between two styles of teaching mathematics. One style is based on existing mathematical knowledge, and the second requires active participation of the students in creating this knowledge during the problem solving process.
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/296406
ER -

References

top
 1. Klakla, M.: 1991, Quelques remarques sur l‘enseignement des math´ematiques bas´e sur le developpement des activit´es math´ematiques, w: M. Ciosek (red.), Le metier d‘enseignant de math´ematiques dans un monde qui change. Compte rendue de la 42e rencontre internationale de CIEAEM, 344-346. 
 2. Klakla, M.: 2002, Kształcenie aktywności matematycznej o charakterze twórczym na poziomie szkoły średniej, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, t. III, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 263-273. 
 3. Konior, J.: 2002, Tekst matematyczny i jego lektura; nauka czytania tekstów matematycznych w szkole, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, tom IV, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 251-375. 
 4. Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25-41. 
 5.  
 6. Mercer, J. W., et al.: 1923, Solutions to Langley‘s adventitious angles problem, Mathematical Gazette 11, 321-323. 
 7. Moszner, Z.: 2004, Refleksje na temat kształcenia nauczycieli matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 255-264. 
 8. Nowecki, B. J.: 1984, Różne aspekty aktywności, Oświata i wychowanie 7 (Wersja B), 26-30. 
 9. Nowecki, B. J.: 2004, Koncepcja kształcenia nauczycieli, w: Z. Kruszewski (red.), Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP w dniu 9 grudnia 2003 r., Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 35-42. 
 10. Nowosiołow, S. I.: 1956, Specjalny wykład trygonometrii, PWN, Warszawa. 
 11. Pardała, A.: 1995, Wyobraźnia przestrzenna uczniów w warunkach nauczania szkolnej matematyki. Teoria, Problemy, Propozycje, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów. 
 12. Polya, G.: 1978, Jak to rozwiązać?, Wyd. Problemy, Warszawa. 
 13. Servais, W.: 1956, Raport g´en´eral sur l‘enseignement des math´ematiques dans les´ecoles secondaires, XIX conf´erence internationale de l‘instruction publique, BIE,G´en`eve. 
 14.  
 15. Wells, D.: 2000, I ty zostaniesz matematykiem, Zysk i S-ka, Poznań. 
 16. Wells, D.: 2002, Cudowne i interesujące łamigłówki matematyczne, Zysk i S-ka, Poznań. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.