Jan Flis: co-founder of contemporary Polish geography education

Mariola Tracz

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2013)

 • Volume: 4, page 30-39
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
The study shows the role of professor Jan Flis in the development of geography education in the post-war era. His academic input into the discipline is expressed in 134 publications, out of which 40 concern the topic of the didactics of geography. Professor’s interest in the field of geography education focused on: the selection and structure of geographical material, forming of theories in teaching and learning geography, function of geography in education and cognitive development, education of geography teachers, and chosen aspects of teaching at higher education institutions (universities).

How to cite

top

Mariola Tracz. "Jan Flis – współtwórcą współczesnej polskiej dydaktyki geografii." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 4 (2013): 30-39. <http://eudml.org/doc/296616>.

@article{MariolaTracz2013,
author = {Mariola Tracz},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {Jan Flis; dydaktyka geografii; tożsamość naukowa},
language = {pol},
pages = {30-39},
title = {Jan Flis – współtwórcą współczesnej polskiej dydaktyki geografii},
url = {http://eudml.org/doc/296616},
volume = {4},
year = {2013},
}

TY - JOUR
AU - Mariola Tracz
TI - Jan Flis – współtwórcą współczesnej polskiej dydaktyki geografii
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2013
VL - 4
SP - 30
EP - 39
LA - pol
KW - Jan Flis; dydaktyka geografii; tożsamość naukowa
UR - http://eudml.org/doc/296616
ER -

References

top
 1. Banaśkiewicz-Cabaj, K., Cabaj, W. (red.). (2007). Rozważania Jana Flisa o nauczaniu geografii. Kielce: Instytut Geografii Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego. 
 2. Dylikowa, A., Flis, J., Wilczyńska, M. M. (red.). (1979). Olimpiada Geograficzna: I-1975, II- 1976, III-1977.Warszawa: WSiP. 
 3. Dylikowa, A., Wilczyńska, M. M. (red.). (1982). Olimpiada Geograficzna IV-VI. Warszawa: WSiP. 
 4. Licińska, D. (1990). Zadania dydaktyczne w nauczaniu geografii – teoria i praktyka. Warszawa: CDN. 
 5. Pióro, T. (1982). W nauczaniu konieczna jest korelacja…. (rozmowa z prof. Janem Flisem). Nowa Szkoła, 38 (5/6), 212–215. 
 6. Piskorz, S. (2004). Od dydaktyki uniwersalnej, poprzez metodykę geografii, do dydaktyki geografii. W: M. Tracz, Z. Zioło (red.), Polska dydaktyka geografii jako nauka i sztuka. Kraków: Wyd. Akademii Pedagogicznej, 119–125. 
 7. Piskorz, S., Tracz, M. (1999). Słownik biograficzny polskich dydaktyków geografii. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne. 
 8. Piskorz, S., Zając, S., Żołnierz, A. (1994). Dorobek profesora Jana Flisa w zakresie dydaktyki geografii. Geografia w Szkole, 3, 131–134. 
 9. Tracz, M. (2009). Idea i wartość Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej. W: M. Tracz, P. Kramarz (red.), Olimpiada Geograficzna i Olimpiada Nautologicznej w okręgu krakowskim w latach 1974–2009. Kraków: Wyd. Oddział Krakowski PTG, 6–19. 
 10. Tracz, M., Osuch, W. (2008). Instytucjonalny rozwój polskiej dydaktyki geografii. W: A. Hibszer (red.), Polska dydaktyka geografii: idee, tradycje, wyzwania. Sosnowiec: Wyd. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 111–120. 
 11. Szkurłat, E. (2008). Historia dydaktyki geografii. Główne kierunki i ośrodki badań. W: A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia geografii polskiej. Warszawa: PWN, 280–293. 
 12. Starkel, L. (2011). Spotkani na drodze. Warszawa: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie. 
 13. Zając, S. (1991). Cele nauczania geografii. Kraków: wyd. WSP. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.