On theory of regression and equalization of statistical sets distribution

František Fabian

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (1956)

 • Volume: 01, Issue: 5-6, page 559-570
 • ISSN: 0032-2423

How to cite

top

Fabian, František. "K theorii regrese a vyrovnání rozdělení statistických souborů." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 01.5-6 (1956): 559-570. <http://eudml.org/doc/35043>.

@article{Fabian1956,
author = {Fabian, František},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {cze},
number = {5-6},
pages = {559-570},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists},
title = {K theorii regrese a vyrovnání rozdělení statistických souborů},
url = {http://eudml.org/doc/35043},
volume = {01},
year = {1956},
}

TY - JOUR
AU - Fabian, František
TI - K theorii regrese a vyrovnání rozdělení statistických souborů
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 1956
PB - Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists
VL - 01
IS - 5-6
SP - 559
EP - 570
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/35043
ER -

References

top
 1. F. Fabian, Poznámka k pojmu „pravděpodobnost", Filos. časopis, III, č. 4, 1955. (1955) 
 2. I. P. Natanson, Konstruktivnaja těorija funkcij, 1949, str. 19-26. 
 3. S. N. Bernštejn, Těorija verojatnostěj, 1946, str. 339. 
 4. Viz např. W. P. Elderton, Frequency Curves and Correlation, 1938. 
 5. Viz např. A. N. Krylov, Lekcii o približennych vyčislenijach, str. 365-369. 
 6. B. V. Gněděnko, Kurs teorii verojatnostěj, 2. vyd., 1954, str. 241-249. (1954) 
 7. F. Fabian, O neparametrických methodách, SV-Matematika, fysika, astronomie, IV, č. 5, 1954, str. 671. (1954) 
 8. B. V. Gněděnko, Prověrka něizmennosti rasp. ver. v dvuch nězavisimych vyborkach, , Mathematische Nachrichten, sv. 12, seš. 1/2, 1954. (1954) MR0064720

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.