Page 1

Displaying 1 – 16 of 16

Showing per page

O dětech, čápech a kauzalitě

Jiří Dvořák (2017)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Lidová moudrost v mnoha zemích světa spojuje přirozený přírůstek obyvatelstva s výskytem čápů. V našich podmínkách jde o čápa bílého (lat. Ciconia ciconia) a tradiční formulace zní čápi nosí děti. Se vší úctou k moudrosti našich předků nemůžeme takové tvrzení přijmout jako fakt, aniž bychom takovou vazbu potvrdili experimentálně či statistickou analýzou dostupných údajů. Právě to bude obsahem tohoto článku - provedeme analýzu počtu hnízdících párů čápů v 17 evropských zemích ve vztahu k porodnosti....

Proč jsou logaritmické tabulky nejohmatanější na začátku?

Jiří Dvořák (2019)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Z dnešního pohledu jsou logaritmické tabulky něco jako film pro pamětníky. Člověk si je nechává na poličce možná ze sentimentu, možná "pro všechny případy", ale do ruky je vezme vlastně jen při úklidu. Přesto otázka v názvu tohoto příspěvku motivovala vznik zajímavého kousku matematiky s užitečnými aplikacemi, relevantními i v dnešní době. Tento článek podává stručný přehled této problematiky.

Statistické testování hypotéz třikrát jinak

Petr Emanovský (2022)

Učitel matematiky

Za jednu z největších kontroverzí v historii statistiky je považován spor o správné provádění testů statistické významnosti. Počátky tohoto sporu lze zaznamenat již v první polovině 20. století. Na jedné straně zde stojí významný anglický statistik R. A. Fisher a proti němu polský matematik J. Neyman spolu s anglickým statistikem E. Pearsonem. Spojením těchto dvou přístupů nakonec vznikla metoda statistického testování nulové hypotézy (NHST), která je dnes běžně používána v empirickém výzkumu. Článek...

The p and the Peas: An Intuitive Modeling Approach to Hypothesis Testing

C. Neuhauser, E. Stanley (2011)

Mathematical Modelling of Natural Phenomena

We propose a novel approach to introducing hypothesis testing into the biology curriculum. Instead of telling students the hypothesis and what kind of data to collect followed by a rigid recipe of testing the hypothesis with a given test statistic, we ask students to develop a hypothesis and a mathematical model that describes the null hypothesis. Simulation of the model under the null hypothesis allows students to compare their experimental data...

Základní principy navrhování experimentů

Martin Otava (2018)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Navrhování experimentů je disciplína umožňující zvolit optimální průběh experimentu v závislosti na zkoumané hypotéze. V tomto článku ukážeme, jak proces navrhování experimentu probíhá v praxi a na jakých metodách a principech je založen. Vzhledem k širokému záběru však zůstaneme jen u přehledových informací pro jednotlivé modely a pokročilejší postupy. Jako příklad poslouží problém z farmaceutické výroby tablet.

Currently displaying 1 – 16 of 16

Page 1