Currently displaying 1 – 1 of 1

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Šachové úlohy v kombinatorice

Lucie Chybová — 2018

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek pojednává o matematických úlohách souvisejících se šachovnicí a šachovými figurami. Ze šachu však budeme potřebovat pouze pravidla pro pohyb figur po šachovnici. Postupně se zaměřujeme na jezdcovy procházky po obdélníkových šachovnicích a dále na tzv. nezávislost a dominanci figur a vztah mezi nimi na čtvercových šachovnicích. Ukážeme, že některé problémy lze řešit elegantněji, pokud je přeformulujeme v řeči teorie grafů.

Page 1

Download Results (CSV)