Displaying similar documents to “Zobraziti (přímo) stopy roviny určené odchylkami α , β od průměten π , ν

Globální obálkové testy aneb jak otestovat vhodnost statistického modelu na základě funkcionální charakteristiky

Tomáš Mrkvička (2017)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Similarity:

Obálkové metody představují populární nástroj pro testování hypotéz o vhodnosti statistického modelu. Tyto testy graficky porovnávají funkci T : I vypočtenou ze statistických dat s jejím protějškem získaným simulacemi. Chyba prvního druhu α , tj. pravděpodobnost zamítnutí platné hypotézy, je obvykle kontrolována pouze pro fixní hodnotu r I , zatímco funkce T je definována na intervalu hodnot I . V tomto článku představíme nový globální obálkový test, který umožňuje kontrolovat chybu prvního druhu...

Křivka y y = x x

Emanuel Klier (1941)

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Similarity: