Displaying similar documents to “On homotopes of Novikov algebras.”

A remark on the Moore theorem.

Ziomek, Marcin (2006)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica

Similarity: