Plane potential flow computation of rotating radial blade cascades

Jan Polášek; Zdeněk Vlášek

Aplikace matematiky (1972)

 • Volume: 17, Issue: 4, page 295-308
 • ISSN: 0862-7940

How to cite

top

Polášek, Jan, and Vlášek, Zdeněk. "Berechnung der ebenen Potentialströmung von rotierenden radialen Profilgittern." Aplikace matematiky 17.4 (1972): 295-308. <http://eudml.org/doc/14765>.

@article{Polášek1972,
author = {Polášek, Jan, Vlášek, Zdeněk},
journal = {Aplikace matematiky},
language = {ger},
number = {4},
pages = {295-308},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {Berechnung der ebenen Potentialströmung von rotierenden radialen Profilgittern},
url = {http://eudml.org/doc/14765},
volume = {17},
year = {1972},
}

TY - JOUR
AU - Polášek, Jan
AU - Vlášek, Zdeněk
TI - Berechnung der ebenen Potentialströmung von rotierenden radialen Profilgittern
JO - Aplikace matematiky
PY - 1972
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 17
IS - 4
SP - 295
EP - 308
LA - ger
UR - http://eudml.org/doc/14765
ER -

References

top
 1. Martensen E., 10.1007/BF00284179, Arch. Rat. Mech. Anal. 3 (1959), S. 235-270. (1959) Zbl0204.25603MR0114431DOI10.1007/BF00284179
 2. Jacob K., Berechnung der inkompressiblen Potentialströmung für Einzel- und Gitterprofile nach einer Variante des Martensen-Verfahrens, Bericht 63 R 02 der Aerodynamischen Versuchsanstalt Göttingen (1963). (1963) 
 3. Kazimierski Z., Plaski przeplyw przez osiowy stopień maszyny przeplywowej o dowolnych parametrach geometrycznych, Arch. Budowy maszyn XIII (1966), zeszyt 2, 213 - 232. (1966) 
 4. Kazimierski Z., Plaski nieustalonny oplyw palisady dowolnie drgajacych profili o dowolnych kszalach, Cieplne Masz. Przeplywowe, 1967, No 66, S. 7-14. (1967) 
 5. Polášek J., Výpočet obtékání kruhových lopatkových mříží, Strojnický časopis SAV, XIII (1962), č. 5. (1962) 
 6. Muschelischvili N. I., Singuljarnyje intěgralnyje uravněnija, Moskva 1968. (1968) 
 7. Petrovskij I. G., Lekcii ob urovněnijach s častnymi proizvodnymi, Moskva 1961. (1961) 
 8. Polášek J., Vlášek Z., Řešení rovinného potenciálního obtékání přímých lopatkových mříží, Forschungsbericht für „Turbiny, ŠKODA Plzeň", 1969. (1969) 
 9. Polášek J., Vlášek Z., Výpočet pole rychlostí a proudnic při rovinném potenciálním proudění lopatkovou mříží, Forschungsbericht No CTp-1/70 für Turbiny, ŠKODA Plzeň, 1970. (1970) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.