Wykłady rachunku różniczkowego i całkowego

Kuratowski, Casimir

 • Publisher: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk(Warszawa), 1948

Abstract

top
SPIS RZECZYPRZEDMOWAROZDZIAŁ ICiągi i szeregi§1. Wstęp§2. Ciągi nieskończone............. 7§3. Szeregi nieskończone........... 19ROZDZIAŁ II.Funkcje§4. Funkcje i ich granice.......... 59§5. Funkcje ciągłe................. 76§6. Ciągi i szeregi funkcji........ 87ROZDZIAŁ III.Rachunek różniczkowy jednej zmiennej§7. Pochodne rzędu pierwszego............. 97§8. Pochodne rzędów wyższych.............. 129ROZDZIAŁ IV.Rachunek całkowy jednej zmiennej§9. Całki nieoznaczone.............. 145§10. Całki oznaczone................ 164§11. Całki niewłaściwe i ich związek z szeregami nieskończonymi....... 201SKOROWIDZ NAZW............................ 233

How to cite

top

Kuratowski, Casimir. Wykłady rachunku różniczkowego i całkowego. Warszawa: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk, 1948. <http://eudml.org/doc/219296>.

@book{Kuratowski1948,
abstract = {SPIS RZECZYPRZEDMOWAROZDZIAŁ ICiągi i szeregi§1. Wstęp§2. Ciągi nieskończone............. 7§3. Szeregi nieskończone........... 19ROZDZIAŁ II.Funkcje§4. Funkcje i ich granice.......... 59§5. Funkcje ciągłe................. 76§6. Ciągi i szeregi funkcji........ 87ROZDZIAŁ III.Rachunek różniczkowy jednej zmiennej§7. Pochodne rzędu pierwszego............. 97§8. Pochodne rzędów wyższych.............. 129ROZDZIAŁ IV.Rachunek całkowy jednej zmiennej§9. Całki nieoznaczone.............. 145§10. Całki oznaczone................ 164§11. Całki niewłaściwe i ich związek z szeregami nieskończonymi....... 201SKOROWIDZ NAZW............................ 233},
author = {Kuratowski, Casimir},
keywords = {Topology},
language = {pol},
location = {Warszawa},
publisher = {Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk},
title = {Wykłady rachunku różniczkowego i całkowego},
url = {http://eudml.org/doc/219296},
year = {1948},
}

TY - BOOK
AU - Kuratowski, Casimir
TI - Wykłady rachunku różniczkowego i całkowego
PY - 1948
CY - Warszawa
PB - Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk
AB - SPIS RZECZYPRZEDMOWAROZDZIAŁ ICiągi i szeregi§1. Wstęp§2. Ciągi nieskończone............. 7§3. Szeregi nieskończone........... 19ROZDZIAŁ II.Funkcje§4. Funkcje i ich granice.......... 59§5. Funkcje ciągłe................. 76§6. Ciągi i szeregi funkcji........ 87ROZDZIAŁ III.Rachunek różniczkowy jednej zmiennej§7. Pochodne rzędu pierwszego............. 97§8. Pochodne rzędów wyższych.............. 129ROZDZIAŁ IV.Rachunek całkowy jednej zmiennej§9. Całki nieoznaczone.............. 145§10. Całki oznaczone................ 164§11. Całki niewłaściwe i ich związek z szeregami nieskończonymi....... 201SKOROWIDZ NAZW............................ 233
LA - pol
KW - Topology
UR - http://eudml.org/doc/219296
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.