Currently displaying 1 – 1 of 1

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Nové definice základních jednotek soustavy SI

Pavel KlenovskýDominik Pražák — 2019

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek je věnován problematice redefinice některých základních jednotek SI: jde o kilogram, ampér, kelvin a mol. V listopadu 2018 byla tato redefinice po mnoha letech výzkumu schválena na 26. zasedání Generální konference pro míry a váhy v Paříži. I vzhledem k faktu, že taková zásadní změna definic probíhá obvykle jednou za mnoho desítek let, přilákala tato záležitost značnou pozornost světových médií a považujeme za vhodné s ní seznámit i českou odbornou veřejnost. Je třeba v této souvislosti poukázat...

Page 1

Download Results (CSV)