Seligmann Kantor from Sobědruhy – a Mathematician Dogged by Ill-Luck

Martina Bečvářová

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2019)

 • Volume: 64, Issue: 1, page 29-54
 • ISSN: 0032-2423

Abstract

top
Na různých konferencích německých a rakouských historiků matematiky se při přednáškách objevuje jméno Seligmanna Kantora, ať už v souvislosti s vývojem některých matematických disciplín (kombinatorika, teorie konfigurací či geometrické transformace) nebo hodnocením jeho tvorby učebnic. Většina přednášejících však podotýká, že neví nic o jeho životě, že nezná jeho osud a~netuší ani, jak vypadal. V tomto článku se pokusíme shrnout vše zásadní, co se o něm podařilo archivním bádáním zjistit.

How to cite

top

Bečvářová, Martina. "Seligmann Kantor ze Sobědruh – osudem zkoušený matematik." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 64.1 (2019): 29-54. <http://eudml.org/doc/294857>.

@article{Bečvářová2019,
abstract = {Na různých konferencích německých a rakouských historiků matematiky se při přednáškách objevuje jméno Seligmanna Kantora, ať už v souvislosti s vývojem některých matematických disciplín (kombinatorika, teorie konfigurací či geometrické transformace) nebo hodnocením jeho tvorby učebnic. Většina přednášejících však podotýká, že neví nic o jeho životě, že nezná jeho osud a~netuší ani, jak vypadal. V tomto článku se pokusíme shrnout vše zásadní, co se o něm podařilo archivním bádáním zjistit.},
author = {Bečvářová, Martina},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {cze},
number = {1},
pages = {29-54},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků},
title = {Seligmann Kantor ze Sobědruh – osudem zkoušený matematik},
url = {http://eudml.org/doc/294857},
volume = {64},
year = {2019},
}

TY - JOUR
AU - Bečvářová, Martina
TI - Seligmann Kantor ze Sobědruh – osudem zkoušený matematik
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 2019
PB - Jednota českých matematiků a fyziků
VL - 64
IS - 1
SP - 29
EP - 54
AB - Na různých konferencích německých a rakouských historiků matematiky se při přednáškách objevuje jméno Seligmanna Kantora, ať už v souvislosti s vývojem některých matematických disciplín (kombinatorika, teorie konfigurací či geometrické transformace) nebo hodnocením jeho tvorby učebnic. Většina přednášejících však podotýká, že neví nic o jeho životě, že nezná jeho osud a~netuší ani, jak vypadal. V tomto článku se pokusíme shrnout vše zásadní, co se o něm podařilo archivním bádáním zjistit.
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/294857
ER -

References

top
 1. Adressbuch für den politischen Bezirk Teplitz, . Teplitz, 1912. (1912) 
 2. Achter Jahres-Bericht der Communal-Oberrealschule in Leitmeritz, . Veröffentlicht am Schlusse des Studienjahres 1874. Leitmeritz, 1874. (1874) 
 3. Album von Leitmeritz mit erläutern dem Text, 10 Vignetten und 10 Vollbildern nach eigenen Aufnahmen, . A. Teubner, Selbstverlag, Leitmeritz, 1894. (1894) 
 4. Bečvář, J., Eduard Weyr (1852–1903), . Dějiny matematiky, svazek 2. Prometheus, Praha, 1995. (1995) MR1935795
 5. Bečvář, J., Bečvářová, M., Škoda, J., Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71, . Dějiny matematiky, svazek 28. Nakladatelství ČVUT v Praze, Praha, 2006. (2006) MR2976623
 6. Bečvářová, M., Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882 až 1945, . Karolinum, Praha, 2016. (2016) 
 7. Fiedler, J., Jewish sights of Bohemia and Moravia, . Sefer, Praha, 1991. (1991) 
 8. Gropp, H., On the history of configurations, , 263–268. In: Díez, A., Echeverría, J., Ibarra, A. (eds.): Structures in Mathematical Theories: Reports of the San Sebastian International Symposium, September 25–29, 1990, Argitarapen Zerbitzua Euskal, Herriko Unibertsitatea, Bilbao, 1990. (1990) MR1100761
 9. Gropp, H., On the history of configurations II – Austria and the rest of the world, , 21–25. In: Binder, Ch. (ed.): IV. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Neuhofen am Ybbs, 1995. (1995) 
 10. Gropp, H., Die Configurationen von Theodor Reye in Straßburg nach 1876, , 287–301. In: Toepell, M. (ed.): Mathematik im Wandel: Anregungen zu einem fächerübergreifenden Mathematikunterricht, Band 2. Mathematikgeschichte und Unterricht III. Hildesheim, Berlin, 2001. (2001) MR1884290
 11. Gropp, H., 10.1016/S0166-218X(03)00271-3, . Discrete Appl. Math. 138 (2004), 79–88. (2004) MR2057601DOI10.1016/S0166-218X(03)00271-3
 12. Hilbert, D., Cohn-Vossen, S., Anschauliche Geometrie, . Die Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, Band 37. Springer, Berlin, 1932 (anglické vydání: Geometry and the imagination, překlad P. Nemenyi, Chelsea Publishing, American Mathematical Society, 1952). (1932) Zbl0005.11202MR0046650
 13. Kantor, S., Ueber eine Gattung von Configurationen in der Ebene und im Raume, . Sitzungsberichte d. Academie d. Wissenschaften in Wien, math.-naturwiss. Classe 80 (1879), 227. (1879) 
 14. Kantor, S., Ueber die Configurationen (3,3) mit den Indices 8,9 und ihren Zusammenhang mit den Curven dritter Ordnung, . Sitzungsberichte d. Academie d. Wissenschaften in Wien, math.-naturwiss. Classe 84 (1881), 915–932. (1881) 
 15. Kantor, S., Die Configurationen (3,3)_{10}, . Sitzungsberichte d. Academie d. Wissenschaften in Wien, math.-naturwiss. Classe 84 (1881), 1291–1314. (1881) 
 16. Kantor, S., Premièrs fondaments pour une théorie des transformations périodiques univoques, . Mémoire couronné par l’Académie des Science de Naples dans le concours pour 1883. Naples, 1891. (1891) 
 17. Kantor, S., Theorie der endlichen Gruppen von eindeutigen Transformationen in der Ebene, . Mayer & Müller, Berlin, 1895. (1895) 
 18. Kocourková, P., Zaniklé židovské obce. Bílina. Sobědruhy, Duchcov, , 79–86. In: Hamáčková, V., Hanková, M., Lhotová, M. (eds.): Židé v Čechách 2, Sborník příspěvků ze semináře konaného 24. a 25. září 2008, Židovské muzeum v Praze, Praha, 2009. (2009) 
 19. Kowalewski, G., Bestand und Wandel – Meine Lebenserinnerungen, zugleich ein Beitrag zur neueren Geschichte der Mathematik, . R. Oldenbourg, München, 1950. (1950) 
 20. Levi, F. W., Geometrische Konfigurationen, . S. Hirzel, Leipzig, 1929. (1929) 
 21. Nový, L., Dějiny exaktních věd v českých zemích, . ČSAV, Praha, 1961. (1961) 
 22. Ordnung der Vorlesungen an der k. k. Deutschen Karl-Ferdinands-Universität zu Prag im 1882–1883, 1883–1884, 1884–1885, 1885–1886, 1886–1887, . Prag, 1882 až 1886. (1882) 
 23. Osobní složka S. Kantora, . Karton č. 114, Osobní složky profesorů univerzity, fond MKV/R, 5 Prag – Philosophie – Professoren, Národní archiv České republiky v Praze. 
 24. Ottowitz, N., Mathematikunterricht an der Technischen Hochschule in Wien 1815–1918, . Dissertationen der Technischen Universität Wien, 1992. (1992) 
 25. de Pasquale, V., Sui sistemi ternari di 13 elementi, . Rendiconti di Istituto Lombardo Scienze e Lettere 2 (32) (1899), 213–221. (1899) 
 26. Programm der k. k. deutschen technischen Hoschule in Prag für das Studienjahr 1881–1882, . Prag, 1881. (1881) 
 27. Programm der k. k. deutschen technischen Hoschule in Prag für das Studienjahr 1882–1883, . Prag, 1882. (1882) 
 28. Siebenter Jahres-Bericht der Communal-Oberrealschule in Leitmeritz. Veröffentlicht am Schlusse des Studienjahres 1873, . Leitmeritz, 1873. (1873) 
 29. Sitzungsprotokoll in den Studienjahren 1882/1883, . Karton č. 13, Protokoly schůzí profesorského sboru 1882–1907, fond Filozofická fakulta Německé univerzity v Praze, Archiv Univerzity Karlovy v Praze. 
 30. Sitzungsprotokoll in den Studienjahren 1883/1884, . Karton č. 13, Protokoly schůzí profesorského sboru 1882–1907, fond Filozofická fakulta Německé univerzity v Praze, Archiv Univerzity Karlovy v Praze. 
 31. Sitzungsprotokoll in den Studienjahren 1884/1885, . Karton č. 13, Protokoly schůzí profesorského sboru 1882–1907, fond Filozofická fakulta Německé univerzity v Praze, Archiv Univerzity Karlovy v Praze. 
 32. Sitzungsprotokoll in den Studienjahren 1885/1886, . Karton č. 13, Protokoly schůzí profesorského sboru 1882–1907, fond Filozofická fakulta Německé univerzity v Praze, Archiv Univerzity Karlovy v Praze. 
 33. Sitzungsprotokoll in den Studienjahren 1886/1887, . Karton č. 13, Protokoly schůzí profesorského sboru 1882–1907, fond Filozofická fakulta Německé univerzity v Praze, Archiv Univerzity Karlovy v Praze. 
 34. Steinitz, E., Konfigurationen der projectiven Geometrie, , článek IIIAB 5a z roku 1910, 481–516. In: Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften, III-1-1, Teubner, Leipzig, 1902 až 1910. (1902) 
 35. Večeřová, P., Židovské památky v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, . Olympia, Praha, 2009. (2009) 
 36. [unknown], . Dostupné z http://www.geni.com/people/Seligmann-Kantor [cit. 4. 3. 2019]. 
 37. MathSciNet Mathematical Reviews, heslo Seligmann Kantor 
 38. Zentralblatt für Mathematik, heslo Seligmann Kantor 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.