Page 1 Next

Displaying 1 – 20 of 271

Showing per page

150 let Jednoty českých (československých) matematiků a fyziků

Martina Bečvářová (2012)

Učitel matematiky

Článek podrobně prochází historií jednoty, jejími původními jmény a cíli. Nejprve jsou představeni její zakladatelé a jejich plány. Jednota se postupem času stala přirozeným centrem pro práci v matematice a fyzice. Sbližovala vysokoškolské a středoškolské pedagogy, učitele nižších škol a studenty, čímž získávala další zájemce o matematiku. Je zde popsána její historie například za Rakousko-Uherska a Česko-Slovenska.

150. výročí vzniku Jednoty českých matematiků a fyziků

Josef Kubát (2012)

Učitel matematiky

Článek si dává za cíl projít se historií, zhodnotit současný stav a představit cíle této společnosti. Je zde také popis jednoty obsahující nejen její cíle, ale i to, jak se je snažila po dobu 150 let plnit.

200 let české učebnice geometrie Josefa Vojtěcha Sedláčka

Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová (2021)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Josef Vojtěch Sedláček (1785-1836) byl v první třetině 19. století významnou osobností královského města Plzně a širokého okolí. Byl římsko-katolickým duchovním, členem kanovnického řádu premonstrátů kláštera v Teplé, vynikajícím pedagogem, aktivním českým buditelem, autorem učebnic matematiky a fyziky, vzdělávacích a popularizačních článků, oslavných básní a ód sepsaných v klasicistním duchu. Nejprve připomeneme Sedláčkovy životní osudy, jeho všestranné pedagogické a vzdělávací aktivity a úlohu...

A mathematician out of his time: Ventura Reyes Prosper.

J. Cobos (1996)

Extracta Mathematicae

Hormigón [1991] says that The introduction of modern mathematical ideas in Spain was carried out mainly by three authors: García de Galdeano, Torres Quevedo and Rey Pastor. Being true the affirmation about these authors, one name at least is missing. The efforts of Ventura Reyes Prosper to introduce the new mathematical ideas in Spain were at least simultaneous in time, although maybe far fruitless. Reyes Prosper is also worth of mention by his research work. He was the first Spanish mathematician...

A Survey of Counterexamples to Hilbert's Fourteenth Problem

Freudenburg, Gene (2001)

Serdica Mathematical Journal

We survey counterexamples to Hilbert’s Fourteenth Problem, beginning with those of Nagata in the late 1950s, and including recent counterexamples in low dimension constructed with locally nilpotent derivations. Historical framework and pertinent references are provided. We also include 8 important open questions.

Algèbre des fonctions elliptiques et géométrie des ovales cartésiennes

Évelyne Barbin, René Guitart (2001)

Revue d'histoire des mathématiques

Les recherches sur les ovales au xixe témoignent du renouveau des méthodes géométriques et illustrent la mise en concurrence de ces méthodes avec les calculs analytiques. En particulier, elles interviennent dans les relations entre l’algèbre des fonctions elliptiques et la géométrie des courbes, que les mathématiciens pensent en termes d’application ou d’interprétation d’un domaine dans l’autre. La rectification des ovales en arcs d’ellipses est obtenue dans les années 1850 par Roberts et Genocchi,...

Currently displaying 1 – 20 of 271

Page 1 Next