Currently displaying 1 – 20 of 46

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Václav Láska in Poland

Martina Bečvářová — 2010

Antiquitates Mathematicae

Václav Láska  (1862-1943) was, the last Czech scholar of the natural sciences. He became famous as a mathematician, astronomer, surveyor, seismologist, meteorologist, cartographer and teacher. Worth noting that the main purpose of his scientific work was an attempt to support nature of modern research on accurate mathematical foundations and the usage of mathematical methods.

Gerhard Hermann Waldemar Kowalewski and his two Prague periods

Martina Bečvářová — 2018

Antiquitates Mathematicae

Based on a deep and extensive study of various "funds" of the Archive of Charles University, the Archive of the Czech Technical University in Prague, the National Archive of the Czech Republic, the Archive of the Academy of Sciences of the Czech Republic, the Prague City Archives and the State Archive of the German Republic, we are going to evaluate professional activities and personal life of Gerhard Hermann Waldemar Kowalewski (1876-1950), a famous German mathematician. We will mainly concentrate...

Women and mathematics at the Universities in Prague in the first half of the 20th centur

Martina Bečvářová — 2016

Antiquitates Mathematicae

This study is focused on lives of twelve women who prepared their doctorates in mathematics at the Faculty of Philosophy of the German University in Prague in the years 1882–1945, respectively at the Faculty of Science of the Czech University in Prague in the years 1882–1920 and 1921–1945 (known as Charles University in Prague in the latter period). In the first part, a short description of the historical background about women’s studies at the universities in the Czech lands and a statistical overview...

Ještě jednou Seligmann Kantor - nevydařený doktorát na univerzitě v Lipsku v roce 1882

Martina Bečvářová — 2021

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Na základě archívních materiálů uložených v archívu univerzity v Lipsku a archívu univerzity v Göttingenu analyzujeme neznámý a neúspěšný pokus Seligmanna Kantora (1857-1903), německého židovského matematika působícího v Praze, získat doktorát na univerzitě v Lipsku v roce 1882. Průběh jeho řízení porovnáme s úspěšným doktorským řízením Emila Weyra (1848-1894), které proběhlo roku 1869 na téže univerzitě, za stejných podmínek, avšak s naprosto odlišným výsledkem.

Seligmann Kantor ze Sobědruh – osudem zkoušený matematik

Martina Bečvářová — 2019

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Na různých konferencích německých a rakouských historiků matematiky se při přednáškách objevuje jméno Seligmanna Kantora, ať už v souvislosti s vývojem některých matematických disciplín (kombinatorika, teorie konfigurací či geometrické transformace) nebo hodnocením jeho tvorby učebnic. Většina přednášejících však podotýká, že neví nic o jeho životě, že nezná jeho osud a~netuší ani, jak vypadal. V tomto článku se pokusíme shrnout vše zásadní, co se o něm podařilo archivním bádáním zjistit.

František Velísek (1877–1914). Jak zahynul v první světové válce?

Martina Bečvářová — 2019

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Česká matematická komunita přežila léta první světové války na rozdíl od francouzské či italské matematické komunity bez velkých problémů, v relativním bezpečí a bez velkých personálních ztrát. Jediným českým vysokoškolským profesorem matematiky, který zahynul v přímých bojích, byl František Velísek (1877--1914). Kolem jeho smrti se vytvořila dojemná legenda. Na základě archivních materiálů se pokusíme přiblížit jeho zajímavé životní osudy a nepříliš rozsáhlé dílo.

150 let Jednoty českých (československých) matematiků a fyziků

Martina Bečvářová — 2012

Učitel matematiky

Článek podrobně prochází historií jednoty, jejími původními jmény a cíli. Nejprve jsou představeni její zakladatelé a jejich plány. Jednota se postupem času stala přirozeným centrem pro práci v matematice a fyzice. Sbližovala vysokoškolské a středoškolské pedagogy, učitele nižších škol a studenty, čímž získávala další zájemce o matematiku. Je zde popsána její historie například za Rakousko-Uherska a Česko-Slovenska.

32. mezinárodní konference Historie matematiky

Martina Bečvářová — 2012

Učitel matematiky

Konference se konala ve dnech 26.-30. srpna 2011 v Jevíčku. Konference se zúčastnilo téměř 50 osob, a to vysokoškolští pedagogové z Čech, Slovenska, Polska a Tunisu, naši středoškolští učitelé, doktorandi a studenti. Hlavními organizátory byli J. Bečvár a M. Bečvárová. Dále je výčet přednášek a jejich krátký popis a výpis kratších příspěvků.

X. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách

Martina Bečvářová — 2012

Učitel matematiky

Konference se konala ve dnech 26.-30. srpna 2011 v Jevíčku. Konference se zúčastnilo téměř 50 osob, a to vysokoškolští pedagogové z Čech, Slovenska, Polska a Tunisu, naši středoškolští učitelé, doktorandi a studenti. Hlavními organizátory byli J. Bečvár a M. Bečvárová. Dále je výčet přednášek a jejich krátký popis a výpis kratších příspěvků.

33. mezinárodní konference Historie matematiky

Martina Bečvářová — 2013

Učitel matematiky

Článek popisuje konferenci, která proběhla ve dnech 24. až 28. srpna 2012 ve Velkém Meziříčí. Zúčastnilo se jí téměř 50 osob, především vysokoškolští pedagogové, středoškolští učitelé, doktorandi a studenti. Dále se čtenář dozví, čemu byla konference věnována a seznam přednášek, které tvořily její program.

Plimpton 322 — přelomový objev?

Martina BečvářováJiří Veselý — 2017

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek pojednává o matematicky velmi zajímavé mezopotámské hliněné tabulce známé pod názvem Plimpton 322, která ukazuje vyspělost tehdejších matematických znalostí a která je v současné době zdrojem zajímavých spekulací.

Page 1 Next

Download Results (CSV)