Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Joanna Major; Zbigniew Powązka

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia (2006)

 • Volume: 1, page 163-185
 • ISSN: 2080-9751

Abstract

top
This paper deals with some studies of understanding the absolute value of real numbers. This article is divided into two parts. The first one contains the conclusions drawn from the analysis of the solutions of the mathematical problems with the absolute value which were solved by the secondary school pupils. The second part of the article contains the didactic proposition of teaching the concept of absolute value at various levels of mathematical education.

How to cite

top

Joanna Major, and Zbigniew Powązka. "Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 1 (2006): 163-185. <http://eudml.org/doc/296271>.

@article{JoannaMajor2006,
abstract = {This paper deals with some studies of understanding the absolute value of real numbers. This article is divided into two parts. The first one contains the conclusions drawn from the analysis of the solutions of the mathematical problems with the absolute value which were solved by the secondary school pupils. The second part of the article contains the didactic proposition of teaching the concept of absolute value at various levels of mathematical education.},
author = {Joanna Major, Zbigniew Powązka},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia},
language = {pol},
pages = {163-185},
title = {Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej},
url = {http://eudml.org/doc/296271},
volume = {1},
year = {2006},
}

TY - JOUR
AU - Joanna Major
AU - Zbigniew Powązka
TI - Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
PY - 2006
VL - 1
SP - 163
EP - 185
AB - This paper deals with some studies of understanding the absolute value of real numbers. This article is divided into two parts. The first one contains the conclusions drawn from the analysis of the solutions of the mathematical problems with the absolute value which were solved by the secondary school pupils. The second part of the article contains the didactic proposition of teaching the concept of absolute value at various levels of mathematical education.
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/296271
ER -

References

top
 1. Kłaczkow, K., Kurczab, K., Świda, E.: 2000b, Program nauczania w liceach ogólnokształcących, zakres podstawowy, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa. 
 2. Kłaczkow, K., Kurczab, K., Świda, E.: 2000c, Program nauczania w liceach ogólnokształcących, zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa. 
 3. Konior, J.: 1991, Praca z tekstem matematycznym w nauczaniu szkolnym, w: B. Rabijewska (red.), Wybrane ćwiczenia z dydaktyki matematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 23-36. 
 4. Konior, J.: 1995, Badania nad tekstem matematycznym i jego lekturą – stan obecny i perspektywy, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 17, 109-133. 
 5. Krygowska, Z.: 1977a, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1, WSiP, Warszawa. 
 6. Krygowska, Z.: 1977b, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 3, WSiP, Warszawa. 
 7. Krygowska, Z.: 1981, Koncepcje powszechnego matematycznego kształcenia w reformach programów szkolnych lat 1960-1980, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Kraków. 
 8. Kucharczyk, S.: 1998, Wokół zadania matematycznego, w: B. Rabijewska (red.), Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 25-54. 
 9. Major, J., Major, M.: 2005, Some remarks on students’ knowledge of the absolute value, Mathematica, Proceedings of the XIth Slovak–Czech–Polish Mathematical School, 116-121. 
 10. Nowak, W.: 1989, Konwersatorium z dydaktyki matematyki, PWN, Warszawa. 
 11. Nowecki, B. J.: 1984, Lektura tekstu matematycznego na przykładzie zadań, Oświata i wychowanie 15 (Wersja B), 48-52. Także w: Żabowski J. (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, część II, Wyd. Nauk. Novum, Płock, 2001, 71-80. 
 12. Łobocki, M.: 1984, Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa. 
 13. Szuty, J., Jakubas, E., Nodziński, P.: 2002, Matematyka Przyjemna i Pożyteczna, przewodnik metodyczny klasa I, szkoły ponadgimnazjalne zakres podstawowy, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa. 
 14. Treliński, G.: 2002a, Matematyka dziś, podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, Wydawnictwo Kleks, Bielsko-Biała. 
 15. Treliński, G.: 2002b, Matematyka dziś, przewodnik metodyczny dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, Wydawnictwo Kleks, Bielsko-Biała. 
 16. Treliński, G.: 2002c, Matematyka dziś, zbiór zadań dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, Wydawnictwo Kleks, Bielsko-Biała. 
 17. Trzeciak, M.: 2002, Matematyka. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum, kształcenia w zakresie podstawowym, WSiP, Warszawa. 
 18. Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.