O fałszywych przekonaniach obserwowanych na zajęciach z analizy matematycznej

Zbigniew Powązka

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia (2009)

 • Volume: 2, page 213-223
 • ISSN: 2080-9751

Abstract

top
In this paper we present the results of our research carried out among the students of the first, second and third years of mathematical studies in the years 2003-2006. The research was focused on the difficulties these students faced in understanding the fundamental notions of the mathematical analysis such as: a limit, continuity, differentiability and integrability. These special problems, described in this paper, are called ”false beliefs”.

How to cite

top

Zbigniew Powązka. "O fałszywych przekonaniach obserwowanych na zajęciach z analizy matematycznej." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 2 (2009): 213-223. <http://eudml.org/doc/296399>.

@article{ZbigniewPowązka2009,
abstract = {In this paper we present the results of our research carried out among the students of the first, second and third years of mathematical studies in the years 2003-2006. The research was focused on the difficulties these students faced in understanding the fundamental notions of the mathematical analysis such as: a limit, continuity, differentiability and integrability. These special problems, described in this paper, are called ”false beliefs”.},
author = {Zbigniew Powązka},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia},
language = {pol},
pages = {213-223},
title = {O fałszywych przekonaniach obserwowanych na zajęciach z analizy matematycznej},
url = {http://eudml.org/doc/296399},
volume = {2},
year = {2009},
}

TY - JOUR
AU - Zbigniew Powązka
TI - O fałszywych przekonaniach obserwowanych na zajęciach z analizy matematycznej
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
PY - 2009
VL - 2
SP - 213
EP - 223
AB - In this paper we present the results of our research carried out among the students of the first, second and third years of mathematical studies in the years 2003-2006. The research was focused on the difficulties these students faced in understanding the fundamental notions of the mathematical analysis such as: a limit, continuity, differentiability and integrability. These special problems, described in this paper, are called ”false beliefs”.
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/296399
ER -

References

top
 1. Dyrszlag, Z.: 1978, O poziomach i kontroli rozumienia pojęć matematycznych w procesie dydaktycznym, Studia i Monografie 65 (seria B), WSP w Opolu. 
 2.  
 3. Kąkol, H., Ratusiński, T.: 2004, Rola komputera w procesie rozwiązywania zadań matematycznych, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 119-138. 
 4.  
 5. Klakla, M., Klakla, M., Nawrocki, J., Nowecki, B.: 1992, Pewna koncepcja badania rozumienia pojęć matematycznych i jej weryfikacja na przykładzie kwantyfikatorów, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 13, 181-223. 
 6.  
 7. Krygowska, Z.: 1989, Zrozumieć błąd w matematyce, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 10, 141-147. 
 8.  
 9. Łobocki, M.: 1984, Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa. 
 10.  
 11. Major, J.: 2006a, Rola zadań i problemów w kształtowaniu pojęć matematycznych na przykładzie bezwzględnej wartości liczby rzeczywistej, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 29, 297-310. 
 12.  
 13. Major, J.: 2006b, Uwagi na temat obrazu wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej u studentów III roku matematyki, Matematika v škole dnes a zajtra, Zbornik 6, ročnika konferencie s medzinárodnou účast’ou, Ružomberok, 171-176. 
 14.  
 15. Major, J., Major, M.: 2004, Some remarks on students’ knowledge of the absolute value, Mathematica, Proceedings of the XIth Slovak–Czech–Polish Mathematical School, 116-121. 
 16.  
 17. Major, J., Powązka, Z.: 2006, Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia I, 163-185. 
 18.  
 19. Pawlik, B.: 2005, Fałszywe przekonania dotyczące przkształceń geometrycznych na płaszczyźnie w rozumowaniach studentów matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 28, 365-376. 
 20.  
 21. Powązka, Z.: 2005, Uwagi wynikajace z badań nad rozumieniem podstawowych pojęć analizy matematycznej, http//fdm.e-dlaszkoly.pl/file.php/6/CD/XIXSDM. 
 22.  
 23. Powązka, Z.: 2006, Wyniki badań wstępnych dotyczących fałszywych przekonań w analizie matematycznej, http//fdm.e-dlaszkoly.pl/file.php/6/CD/XXSDM. 
 24.  
 25. Powązka, Z.: 2007, Problemy študentov matematiky s pochopenim poimov určitý a neurčitý integrál, Matematika v škole dnes a zajtra, Zbornik 7, ročnika konferencie s medzinárodnou účast’ou, Ružomberok, 257-262. 
 26.  
 27. Reber, A. S., Reber, E. S.: 1981, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa. Polskie wydanie pod redakcją prof. dr hab. I. Kurcz i prof. dr hab. K. Skarżyńskiej. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.