Z badań nad analizą rysunku i odkrywaniem własności funkcji

Joanna Major; Zbigniew Powązka

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia (2013)

 • Volume: 5, page 95-104
 • ISSN: 2080-9751

Abstract

top
The article presents remarks regarding analysis of drawings and the use of the data contained therein in resolving mathematical tasks. A particular type of drawing is considered, which is a graph of a function. The presented findings are the result of several years of research conducted among the Mathematics students at the Pedagogical University of Cracow.

How to cite

top

Joanna Major, and Zbigniew Powązka. "Z badań nad analizą rysunku i odkrywaniem własności funkcji." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 5 (2013): 95-104. <http://eudml.org/doc/296368>.

@article{JoannaMajor2013,
abstract = {The article presents remarks regarding analysis of drawings and the use of the data contained therein in resolving mathematical tasks. A particular type of drawing is considered, which is a graph of a function. The presented findings are the result of several years of research conducted among the Mathematics students at the Pedagogical University of Cracow.},
author = {Joanna Major, Zbigniew Powązka},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia},
keywords = {process of forming the concepts of mathematical analysis; graph of the function; properties of the function},
language = {pol},
pages = {95-104},
title = {Z badań nad analizą rysunku i odkrywaniem własności funkcji},
url = {http://eudml.org/doc/296368},
volume = {5},
year = {2013},
}

TY - JOUR
AU - Joanna Major
AU - Zbigniew Powązka
TI - Z badań nad analizą rysunku i odkrywaniem własności funkcji
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
PY - 2013
VL - 5
SP - 95
EP - 104
AB - The article presents remarks regarding analysis of drawings and the use of the data contained therein in resolving mathematical tasks. A particular type of drawing is considered, which is a graph of a function. The presented findings are the result of several years of research conducted among the Mathematics students at the Pedagogical University of Cracow.
LA - pol
KW - process of forming the concepts of mathematical analysis; graph of the function; properties of the function
UR - http://eudml.org/doc/296368
ER -

References

top
 1. Bratang, K., Pejlare, J.: 2008, Visualizations in mathematics, Erkenntnis 68, 345–358. 
 2.  
 3. Chronowski, A., Powązka, Z.: 2000, Pochodna funkcji, Wydawnictwo Dla Szkoły, Wilkowice. 
 4.  
 5. Gunčaga, J., Fulier, J., Eisenmann, P.: 2008, Modernizácia a inovácia vyučovania matematickej analýzy, Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogicka Fakulta, Ružomberok. 
 6.  
 7. Krasiński, T.: 2003, Analiza matematyczna. Funkcje jednej zmiennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 
 8.  
 9. Kuřina, F.: 1998, Jak myśl uczynić widzialną, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 20, 73-88. 
 10.  
 11. Merleau-Ponty, M.: 1971, Oko a duch a jiné eseje, Obelisk, Praha. 
 12.  
 13. Pawlik, B.: 2005, Fałszywe przekonania dotyczące przekształceń geometrycznych na płaszczyźnie w rozumowaniach studentów matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 28, 365-376. 
 14.  
 15. Powązka, Z.: 2006, Z badań nad wprowadzaniem podstawowych treści analizy matematycznej podczas zajęć na I roku studiów matematycznych, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia I, 229-295. 
 16.  
 17. Powązka, Z.: 2009, O fałszywych przekonaniach obserwowanych na zajęciach z analizy matematycznej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia II, 213-223. 
 18.  
 19. Sochański, M.: 2011, Wizualizacje w matematyce wobec tradycji epistemologicznej. Rozprawa doktorska (praca niepublikowana) obroniona w 2011 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
 20.  
 21. Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.