Didactic route as a form of learning about pupils’ closest neighbourhood – on the example of a didactic route in Zalas

Renata Gasek

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2010)

 • Volume: 1, page 68-83
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
An important, but underestimated method of teaching geographic themes in elementary and junior high schools are strolls, organized on didactic routes appointed near schools. They enable merging the knowledge on multiple topics, show its application in practice, and enables expanding students’ interests. The project of a didactic route created for Zalas shows the possibilities of using local potential to teach geography, with special consideration of human activities. Usage of students’ closest neighbourhood as an example during the teaching process may have positive influence on the behaviour and value system of the young people, which will find reflection in their further life.

How to cite

top

Renata Gasek. "Ścieżka dydaktyczna jako forma poznania najbliższej przestrzeni geograficznej ucznia – na przykładzie ścieżki dydaktycznej w miejscowości Zalas." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 1 (2010): 68-83. <http://eudml.org/doc/296575>.

@article{RenataGasek2010,
author = {Renata Gasek},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {ścieżka dydaktyczna; Zalas},
language = {pol},
pages = {68-83},
title = {Ścieżka dydaktyczna jako forma poznania najbliższej przestrzeni geograficznej ucznia – na przykładzie ścieżki dydaktycznej w miejscowości Zalas},
url = {http://eudml.org/doc/296575},
volume = {1},
year = {2010},
}

TY - JOUR
AU - Renata Gasek
TI - Ścieżka dydaktyczna jako forma poznania najbliższej przestrzeni geograficznej ucznia – na przykładzie ścieżki dydaktycznej w miejscowości Zalas
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2010
VL - 1
SP - 68
EP - 83
LA - pol
KW - ścieżka dydaktyczna; Zalas
UR - http://eudml.org/doc/296575
ER -

References

top
 1. Angiel J., 1993, Jak realizować lekcje o własnym regionie?, Geografia w Szkole, nr 5, s. 282–286. 
 2. Cabaj W., 2004a, Klucz do oznaczania poziomów glebowych, [w:] Klucze dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski, Piskorz S. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 49–50. 
 3. Cabaj W., 2004b, Klucz do oznaczania typów gleb, [w:] Klucze Dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski, Piskorz S. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 51–52. 
 4. Ciszewska H., 1990, Ścieżka dydaktyczna, [w:] Dydaktyka geografii w szkole podstawowej, Dylikowa A. (red.), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 89–102. 
 5. Dunlop S., 2003, Pogoda – chmury, zjawiska optyczne, opady. Przewodnik ilustrowany, Świat Książki – Bertelsmann Media, Warszawa, s. 9–17. 
 6. Klucze dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski, 2004, Piskorz S. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 7–177. 
 7. Kucharski W, 2003, Zarys dziejów wsi Zalas, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, Wola Filipowska, s. 30–47. 
 8. Manikowska B., 1993, Zagadnienia ochrony gleb, Geografia w Szkole, nr 5, s. 269–272. Mapa topograficzna w skali 1:50 000, Arkusz Krzeszowice M–34–64-C, 1997, wyd. PLAND S.C. 
 9. Pelc S. 2004a, Klucz do rozpoznawania pokrojów roślin, [w:] Klucze dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski, Piskorz S. (red.), 2004, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 68–69. 
 10. Pelc S. 2004b, Klucz do oznaczania warstw szaty roślinnej, [w:] Klucze dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski, Piskorz S. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 70. 
 11. Pelc S. 2004c, Klucz do oznaczania lasów, [w:] Klucze Dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski, Piskorz S. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 74–76. 
 12. Piskorz S., 2004a, Klucz do rozpoznawania chmur, [w:] Klucze dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski, Piskorz S. (red.), 2004, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 10–13. 
 13. Piskorz S., 2004b, Schemat rozmieszczenia chmur, [w:] Klucze dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski, Piskorz S. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 9. 
 14. Przedborska-Matak H., 1990, Propozycja wykazu środków dydaktycznych, [w:] Dydaktyka geografii w szkole podstawowej, Dylikowa A. (red.), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 85–88. 
 15. Świtalski E., 1990, Zajęcia w terenie w nauczaniu geografii, [w:] Dydaktyka geografii w szkole podstawowej, Dylikowa A. (red.), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 285–313 
 16. Tarkowski R., 2001. Makroskamieniałości oksfordu dolnego i środkowego z Zalasu koło Krakowa; ich wartość paleontologiczna, biostratygraficzna i paleogeograficzna, TPG Geosynoptyka i Geotermia, nr 4 s. 15–22. 

Citations in EuDML Documents

top
 1. Agnieszka Świętek, Implementowanie założeń kształcenia poszukującego... do edukacji geograficznej przy pomocy wybranych metod kształcenia i środków dydaktycznych
 2. Paweł Franczak, Podnoszenie jakości edukacji przyrodniczej poprzez utrwalenie istniejącej i rozwój innowacyjnej bazy edukacyjnej, na przykładzie gminy Zawoja
 3. Witold Jucha, Justyna Karaś, Paulina Mareczka, Daniel Okupny, Mokradła i torfowiska jako temat zajęć terenowych w edukacji geograficznej

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.