Currently displaying 1 – 2 of 2

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

За извънкласните форми на обучение по математика On the out-of-class Methods of Teaching Mathematics

Вълчева, СтоянкаТодоров, Владимир — 2010

Union of Bulgarian Mathematicians

Stojanka Valcheva, Vladimir Todorov - In the present talk we discuss some problems that arise out of the limiting the time designed for teaching Mathematics in the secondary school in Bulgaria. Средствата и “енергията”, които се отделят през последните години за преподаване на “нехуманитарни науки” за съжаление са нерастяща функция на времето и това изглежа е тендеция не само в България. Ето защо според нас е важно да се усилва и узаконява така наречената “извънкласна” форма на преподаването...

Използване на системата MATLAB в техническите университети Using MATLAB in Technical Universities

Mihail Konstantinov, Vladimir Todorov, Galina Pelova, Juliana Boneva - We consider some aspect of the mathematical education in technical universities using MATLAB. Special attention is paid to the subjects Analytical Geometry and Differential Equations. Разгледани са някои аспекти на обучението по математика с помощта на програмната система MATLAB в техническите университети. Специално внимание е отделено на разделите аналитична геометрия и диференциални уравнения.

Page 1

Download Results (CSV)