Currently displaying 1 – 4 of 4

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Jacek Juzwiszyn (1971-2015)

Andrzej Krzywicki — 2017

Mathematica Applicanda

On November 11, 2015, Jacek Juzwiszyn, a colleague and friend of many of us, a human-friendly person, an extremely obliging and generally liked, great mathematics teacher, who was deeply involved in the organizational work of the Wroclaw Branch of the Polish Mathematical Society, left us.

Teoria sprężystości w pracach Władysława Gosiewskiego

Jacek JuzwiszynAndrzej Krzywicki — 2009

Antiquitates Mathematicae

W artykule przedstawione są wyniki W. Gosiewskiego z lat 1872–76. Przy założeniu ciągłej struktury ośrodka sprężystego, autor wyprowadza równania klasycznej teorii sprężystości, rozpatruje postać zalezności tensora naprężeń od tensora deformacji, jak również pokazuje, że lokalny ruch ośrodka sprężystego opisuje – podobnie jak ruch ciała sztywnego w znanym twierdzeniu Poinsota – toczenie jednego stożka po drugim. W pracach z lat 1875 i 1876autor, w oparciu o mechanikę newtonowską, wyznacza siły międzyatomowe...

LEONHARD EULER I JAKUB BERNOULLI – – POCZĄTKI TEORII SPRĘŻYSTOŚCI

Jacek JuzwiszynAndrzej Krzywicki — 2008

Antiquitates Mathematicae

Przedmiotem naszego artykułu będą prace Leonharda Eulera z roku 1744 i Jakuba Bernoulliego z lat 1691 i 1694 poświęcone analizie kształtu płaskich krzywych sprężystych, poddanych działaniu sił zewnętrznych. Omawiając późniejszą o pół wieku pracę Eulera nie mogliśmy pominąć prac Bernoulliego – od tych właśnie prac datuje bowiem się początek nowej dziedziny mechaniki – teorii sprężystości, a porównanie ich z pracąEulera znakomicie ilustruje wielkość przełomu, jaki dokonał się w matematyce w pierwszych...

Page 1

Download Results (CSV)