Currently displaying 1 – 8 of 8

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Once more about Brozek

Andrzej Pelczar — 2009

Antiquitates Mathematicae

The author discusses the supposed Polish form of the Latin name Broscius (Ioannes Broscius (1585–1652)) of a mathematician and an astronomer, a professor at the Kraków University. Broscius was matriculated to the University as Brozek or Brozek, but after that his name appeared only in a latinized form Broscius (including his own signatures). J. N. Franke, the author of the fundamental biography of Broscius (cf. [1] in references) recognized the Polish version in the form Brozek (exposing his opinion...

Stromata Brosciana

Andrzej Pelczar — 2007

Antiquitates Mathematicae

Niniejszy tekst jest skróconą wersją referatu autora. 1 Zawiera on informacje, obserwacje i uwagi, wybrane z materiału przygotowywanego do przedstawienia w obszernej publikacji pod prowizorycznie w tej chwili zamyślanym tytułem: Jan Brożek, matematyk krakowski, na tle epoki. Tytuł zaś tu przyjęty nawiązuje jawnie do tytułu znanej książki Ludwika Antoniego Birkenmajera, Stromata Copernicana (z podtytułem – Studja, poszukiwania i materiały biograficzne) wydanego w Krakowie w roku 1924 (por.[8]). Taki...

Page 1

Download Results (CSV)