Displaying similar documents to “Materiały redakcyjne”

Materiały redakcyjne

(1892)

Prace Matematyczno-Fizyczne

Similarity:

Traveaux Mathématiques et physiques. Tome III. Tables des matières. Strona Tytułowa Spis rzeczy tomu III-ego str. V-VI Spis współpracowników tomu III-ego str. VII Spis autorów i tłomaczy, wymienionych w Sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego str. 241 Spis wydawnictw, cytowanych w Sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego str. 241 Czasopisma i książki nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str. 243

Materiały redakcyjne

(1893)

Prace Matematyczno-Fizyczne

Similarity:

Strona Tytułowa Spis rzeczy tomu IV-ego str. V Spis współpracowników tomu IV-ego str. VII Spis autorów i tłomaczy, wymienionych w Sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego str.231 Czasopisma, książki i broszury nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str.232 Errata str 233

Materiały redakcyjne

(1890)

Prace Matematyczno-Fizyczne

Similarity:

Strona Tytułowa Spis rzeczy tomu II-ego str. V-VI Spis współpracowników tomu II-ego str. VII Spis autorów i tłomaczy, cytowanych w sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego str.525 Spis wydawnictw, cytowanych w Sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego str.529

Materiały redakcyjne

(1898)

Prace Matematyczno-Fizyczne

Similarity:

Strona Tytułowa Spis rzeczy tomu IX-ego str. V-VI Table des matières du tome IX str. VII Errata do tomu VIII-go Spis współpracowników tomu IX-ego str. IX Spis autorów i tłomaczy, wymienionych w "Sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego" str. 277 Czasopisma, książki i broszury nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str. 279

Materiały redakcyjne

(1897)

Prace Matematyczno-Fizyczne

Similarity:

Strona Tytułowa Spis rzeczy tomu VIII-ego str. V-VI Table des matières du tome VIII str. VII Spis współpracowników tomu VIII-ego str. IX Spis autorów i tłomaczy, wymienionych w "Sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego" str. 245 Czasopisma, książki i broszury nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str. 247

Materiały redakcyjne

(1900)

Prace Matematyczno-Fizyczne

Similarity:

Strona Tytułowa Treść tomu XI-go - Table des matières du tome XI str I-II Spis autorów i tłomaczy, wymienionych w Sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego str. 262 Czasopisma, książki i broszury nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str. 263

Materiały redakcyjne

(1888)

Prace Matematyczno-Fizyczne

Similarity:

Strona Tytułowa Spis rzeczy tomu I-ego str. V-VI Spis współpracowników tomu I-ego str. VII Spis autorów i tłomaczy, z prac których zdano sprawę w części trzéciej Sprawozdań str.225 Spis wydawnictw, cytowanych w części trzeciej Sprawozdań str.227

Materiały redakcyjne

(1899-1900)

Prace Matematyczno-Fizyczne

Similarity:

Strona Tytułowa Treść tomu X-go - Table des matières du tome X str I-II Spis współpracowników tomu X-ego str. III Spis autorów i tłomaczy, wymienionych w "Sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego" str. 303 Czasopisma, książki i broszury nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str. 305-306 Errat str. 307 Spis rzeczy zawartych w tomach I-X Prac matematyczno-fizycznych. Tables des matières contenues dans le Volume I-X str. I-XX

Materiały redakcyjne

(1903)

Prace Matematyczno-Fizyczne

Similarity:

Strona Tytułowa Treść tomu XIV-go - Table des matières du tome XIV str I-II Spis autorów i tłómaczt, wymienionych w Sprawozdaniach z pismiennictwa polskiego str. 297 Czasopisma, książki i broszury nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str. 299-301

Materiały redakcyjne

(1895)

Prace Matematyczno-Fizyczne

Similarity:

Strona Tytułowa Spis rzeczy tomu VI-ego str. V-VI Table des matières du tome VI str. VII Spis współpracowników tomu VI-ego str. IX Spis autorów i tłomaczy, wymienionych w "Sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego" str. 255 Czasopisma, książki i broszury nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str. 259

Materiały redakcyjne

(1896)

Prace Matematyczno-Fizyczne

Similarity:

Strona Tytułowa Spis rzeczy tomu VII-ego str. V-VI Table des matières du tome VII str. VII Spis współpracowników tomu VII-ego str. IX Spis autorów i tłomaczy, wymienionych w "Sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego" str. 259 Czasopisma, książki i broszury nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str. 261

Materiały redakcyjne

(1909)

Prace Matematyczno-Fizyczne

Similarity:

Strona Tytułowa Treść tomu XX-go - Table des matières du tome XX str I-II Czasopisma, książki i broszury nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str. 235-237 Spis rzeczy zawartych w tomach XI-XX "Prac matematyczno-fizycznych" - Tables de matières, contenues dans le Volumes XI-XX str. 239-249 Spis Alfabetyczny str. 251-255