Displaying similar documents to “O gęstości rodziny krzywych i jej zastosowaniach”

Miscellanea

(1902)

Wiadomości Matematyczne

Similarity:

B. Niewęgłowski, S. Dickstein. Z elementarnej teoryi liczb - Sur la théorie élémentaire des nombres. str. 252-257 B. Niewęgłowski. Pewne zagadnienie o hyperboli - Un problème sur l'hyperbole. str. 257-258 S. Dickstein. G. Vacca, Z rękopisów T. Harriota - Sur les manuscrits de T. Harriot. str. 259-260 S. Dickstein. Tablica krzywych panalgebraicznych według prof. G. Loria - G. Loria. Table des courbes panalgébriques. str. 261-266 ...