Page 1 Next

Displaying 1 – 20 of 2199

Showing per page

200 let české učebnice geometrie Josefa Vojtěcha Sedláčka

Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová (2021)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Josef Vojtěch Sedláček (1785-1836) byl v první třetině 19. století významnou osobností královského města Plzně a širokého okolí. Byl římsko-katolickým duchovním, členem kanovnického řádu premonstrátů kláštera v Teplé, vynikajícím pedagogem, aktivním českým buditelem, autorem učebnic matematiky a fyziky, vzdělávacích a popularizačních článků, oslavných básní a ód sepsaných v klasicistním duchu. Nejprve připomeneme Sedláčkovy životní osudy, jeho všestranné pedagogické a vzdělávací aktivity a úlohu...

A complex from linear elasticity

Eastwood, Michael (2000)

Proceedings of the 19th Winter School "Geometry and Physics"

Introduction: This article will present just one example of a general construction known as the Bernstein-Gelfand-Gelfand (BGG) resolution. It was the motivating example from two lectures on the BGG resolution given at the 19th Czech Winter School on Geometry and Physics held in Srní in January 1999. This article may be seen as a technical example to go with a more elementary introduction which will appear elsewhere [M. Eastwood, Notices Am. Math. Soc. 46, No. 11, 1368-1376 (1999)]. In fact, there...

Currently displaying 1 – 20 of 2199

Page 1 Next