100 let Jednoty československých matematiků a fyziků

Veselý, František

 • Publisher: Státní pedagogické nakladatelství(Praha), 1962

Book Parts

top
 1. [Titulní stránky]Access to Book Part  Full (PDF) 
 2. ObsahAccess to Book Part  Full (PDF) 
 3. [Závěrečné stránky]Access to Book Part  Full (PDF) 
 4. Obrazová přílohaAccess to Book Part  Full (PDF) 
 5. PředmluvaAccess to Book Part  Full (PDF) 
 6. Úvodní poznámkyAccess to Book Part  Full (PDF) 
 7. Vývoj matematických a fyzikálních věd v českých zemích od založení Karlovy university až do poloviny 19. stoletíAccess to Book Part  Full (PDF) 
 8. Vznik Jednoty českých matematiků a její buditelská práce pro českou věduAccess to Book Part  Full (PDF) 
 9. Nástup nové generace k budovatelským úkolům ve školství i ve vědě před vznikem československého státuAccess to Book Part  Full (PDF) 
 10. Rozmach činnosti Jednoty československých matematiků a fyziků v době mezi oběma světovými válkami a její práce v době okupaceAccess to Book Part  Full (PDF) 
 11. Práce a úkoly Jednoty československých matematiků a fyziků při budování socialistického státuAccess to Book Part  Full (PDF) 
 12. Závěrečné slovoAccess to Book Part  Full (PDF) 
 13. Jmenný rejstříkAccess to Book Part  Full (PDF) 

How to cite

top

Veselý, František. 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962. <http://eudml.org/doc/202388>.

@book{Veselý1962,
author = {Veselý, František},
language = {cze},
location = {Praha},
publisher = {Státní pedagogické nakladatelství},
title = {100 let Jednoty československých matematiků a fyziků},
url = {http://eudml.org/doc/202388},
year = {1962},
}

TY - BOOK
AU - Veselý, František
TI - 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků
PY - 1962
CY - Praha
PB - Státní pedagogické nakladatelství
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/202388
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.