Page 1 Next

Displaying 1 – 20 of 50

Showing per page

Cesta ke vzniku Fieldsovy medaile

Martina Bečvářová, Ivan Netuka (2018)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

V článku jsou podrobně popsány historické okolnosti vzniku první mezinárodní matematické ceny, tzv. Fieldsovy medaile (oficiálně International Medal for Outstanding Discoveries in Mathematics), která byla po složitých jednáních zřízena roku 1932 a poprvé udělena roku 1936. Dnes je považována za jednu z nejprestižnějších matematických cen a za určitý ekvivalent Nobelovy ceny. Na základě archivních zdrojů komentujeme pověsti o tom, že absence Nobelovy ceny za matematiku je důsledkem problematických...

Cesta německé matematiky k aplikacím a Felix Klein

Jiří Veselý (2021)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek přináší čtenáři základní informace o poměrně úzké části vývoje matematiky v Německu a o vlivu, který na něj měl Felix Klein. Zhruba řečeno jde o poměr k aplikované matematice a o roli klíčových postav popisovaných změn. I když se v článku v prvé řadě zabývám dobou na začátku 20. stol., věnuji pozornost i dalšímu meziválečnému vývoji a je na čtenáři, aby zvážil některé paralely se současnou situací.

Des caves de l'Institut Henri Poincaré à la terre promise de la rue du Maroc

Louis Nolin (1998)

Mathématiques et Sciences Humaines

Dans sa dernière livraison (n°140, 1997), notre Revue a publié trois des contributions fournies à l'occasion de la rencontre scientifique en l'honneur d'André Lentin qui eut lieu le 23 février 1996. Un ami très cher et très ancien d'André Lentin, Louis Nolin, fut l'un des animateurs de cette journée, où il se montra plein d'entrain et pétillant d'esprit ; il y narra, avec brio et beaucoup d'humour, les temps héroïques, vécus avec R. de Possel et A. Lentin, de la naissance de l'Informatique Universitaire...

Géométrie des tissus. Mosaïques. Échiquiers. Mathématiques curieuses et utiles

Anne-Marie Décaillot (2002)

Revue d'histoire des mathématiques

Dans la deuxième moitié du xixe siècle, une ambition commune anime le groupe de mathématiciens dont les travaux sont présentés ici : contribuer à la diffusion de l’esprit scientifique auprès d’un large public. Le lieu d’expression de ce groupe est l’Association française pour l’avancement des sciences, créée en 1872, après la défaite de la France au cours du conflit franco-prussien. Rendre la science populaire, tel est le but poursuivi. Afin de répondre à cet objectif, les questions mathématiques...

Currently displaying 1 – 20 of 50

Page 1 Next