Page 1 Next

Displaying 1 – 20 of 602

Showing per page

100 let matematiky na Masarykově univerzitě

Zuzana Došlá, Jan Slovák (2019)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek nabízí stručný přehled témat a osobností, které formovaly rozvoj matematiky na Masarykově univerzitě v Brně od jejího založení v roce 1919. Vývoj vědních oborů sledujeme ve čtyřech obdobích historie univerzity.

150 let Jednoty českých (československých) matematiků a fyziků

Martina Bečvářová (2012)

Učitel matematiky

Článek podrobně prochází historií jednoty, jejími původními jmény a cíli. Nejprve jsou představeni její zakladatelé a jejich plány. Jednota se postupem času stala přirozeným centrem pro práci v matematice a fyzice. Sbližovala vysokoškolské a středoškolské pedagogy, učitele nižších škol a studenty, čímž získávala další zájemce o matematiku. Je zde popsána její historie například za Rakousko-Uherska a Česko-Slovenska.

150. výročí vzniku Jednoty českých matematiků a fyziků

Josef Kubát (2012)

Učitel matematiky

Článek si dává za cíl projít se historií, zhodnotit současný stav a představit cíle této společnosti. Je zde také popis jednoty obsahující nejen její cíle, ale i to, jak se je snažila po dobu 150 let plnit.

A mathematician out of his time: Ventura Reyes Prosper.

J. Cobos (1996)

Extracta Mathematicae

Hormigón [1991] says that The introduction of modern mathematical ideas in Spain was carried out mainly by three authors: García de Galdeano, Torres Quevedo and Rey Pastor. Being true the affirmation about these authors, one name at least is missing. The efforts of Ventura Reyes Prosper to introduce the new mathematical ideas in Spain were at least simultaneous in time, although maybe far fruitless. Reyes Prosper is also worth of mention by his research work. He was the first Spanish mathematician...

Currently displaying 1 – 20 of 602

Page 1 Next