Differential geometry of 2-dimensional spherical and ruled manifolds. II.

Zdeněk Vančura

Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae (1975)

 • Volume: 016, Issue: 3, page 435-457
 • ISSN: 0010-2628

How to cite

top

Vančura, Zdeněk. "Differentialgeometrie der zweidimensionalen Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen Euklidischen Raum. II.." Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae 016.3 (1975): 435-457. <http://eudml.org/doc/16700>.

@article{Vančura1975,
author = {Vančura, Zdeněk},
journal = {Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae},
language = {ger},
number = {3},
pages = {435-457},
publisher = {Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics},
title = {Differentialgeometrie der zweidimensionalen Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen Euklidischen Raum. II.},
url = {http://eudml.org/doc/16700},
volume = {016},
year = {1975},
}

TY - JOUR
AU - Vančura, Zdeněk
TI - Differentialgeometrie der zweidimensionalen Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen Euklidischen Raum. II.
JO - Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae
PY - 1975
PB - Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics
VL - 016
IS - 3
SP - 435
EP - 457
LA - ger
UR - http://eudml.org/doc/16700
ER -

References

top
 1. W. BLASCHKE, Vorlesungen über Differentialgeometrie III, Berlin 1929. (1929) 
 2. S. P. FINIKOV, Těorija kongruencij, Moskva - Leningrad 1950. (1950) MR0040753
 3. V. HLAVATÝ, Zur Lie'schen Kugelgeometrie: I. Kanalflächen, Věstník Král. české společnosti nauk, Praha 1941. (1941) 
 4. V. HLAVATÝ, K Liově kulové geometrii: II. Kongruence (Elementární vlastnosti), Rozpravy II. tř. České akademie, rod. LIf 6. 33. 
 5. V. HLAVATÝ, Diferenciální přímková geometrie I, II, Rozpravy II.tř. Čes. akademie, roč. L, č. 27. 
 6. V. HLAVATÝ, Diferenciální geometrie křivek a ploch a tensorový počet, JČMF Praha 1937. (1937) 
 7. V. F. KAGAN, Osnovy teorii pověrchnostěj v tenzornom izloženii I, II, Moskva - Leningrad 1947, 1948. (1947) 
 8. V. I. ŠULIKOVSKIJ, Klassičeskarja differencialnaja geometrija v tenzornom izloženii, Moskva 1963. (1963) 
 9. Z. VANČURA, Les congruences de Lie-sphères (L-sphères), Spisy přírod. fakulty Karlovy university, Praha 1950. (1950) 
 10. Z. VANČURA, Pláště kongruence koulí, Časopis pro pěstování matematiky 80 (1955). (1955) MR0085563
 11. Z. VANČURA, Kulové kongruence a jejich pláště. Adjungované přímkové kongruence a jejich pláště, Rozpravy Československé akademie věd, 73, Praha, 1968. (1968) 

Citations in EuDML Documents

top
 1. Zdeněk Vančura, Adjunktionsfähige zweidimensionale Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen euklidischen Raum
 2. Zdeněk Vančura, Differentialgeometrie der Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen euklidischen Raum
 3. Zdeněk Vančura, Zur Differentialgeometrie der Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen Euklidischen Raum
 4. Zdeněk Vančura, Differentialgeometrie der n -dimensionalen Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im ( n + 1 ) -dimensionalen euklidischen Raum
 5. Zdeněk Vančura, Zur Differentialgeometrie der n -dimensionalen Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im ( n + 1 ) -dimensionalen euklidischen Raum

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.