Adjoinedable twodimensional ball- and line-surfaces in threedimensional Euclidean space

Zdeněk Vančura

Časopis pro pěstování matematiky (1980)

 • Volume: 105, Issue: 2, page 120-132
 • ISSN: 0528-2195

How to cite

top

Vančura, Zdeněk. "Adjunktionsfähige zweidimensionale Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen euklidischen Raum." Časopis pro pěstování matematiky 105.2 (1980): 120-132. <http://eudml.org/doc/21421>.

@article{Vančura1980,
author = {Vančura, Zdeněk},
journal = {Časopis pro pěstování matematiky},
keywords = {congruence spheres},
language = {ger},
number = {2},
pages = {120-132},
publisher = {Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences},
title = {Adjunktionsfähige zweidimensionale Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen euklidischen Raum},
url = {http://eudml.org/doc/21421},
volume = {105},
year = {1980},
}

TY - JOUR
AU - Vančura, Zdeněk
TI - Adjunktionsfähige zweidimensionale Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen euklidischen Raum
JO - Časopis pro pěstování matematiky
PY - 1980
PB - Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences
VL - 105
IS - 2
SP - 120
EP - 132
LA - ger
KW - congruence spheres
UR - http://eudml.org/doc/21421
ER -

References

top
 1. W. Biaschke, Vorlesungen über Differentialgeometrie III, Beгlin 1929. (1929) 
 2. S. P. Finikov, Teorija kongruencij, Moskva-Leningrad 1950. (1950) MR0040753
 3. V. Hlavatý, Zur Lie'schen Kugelgeometrie: I. Kanalflächen, Věstník Král. čes. společnosti nauk, Praha 1941. (1941) 
 4. V. Hlavatý, K Lieově kulové geometrii: II. Kongruence (Elementární vlastnosti), Rozpгavy II. tř. České akademie, roč. LI, č. 33. 
 5. V. Hlavatý, Diferenciální přímková geometгie I, II, Rozpravy II. tř. Čes. akademie, гoč. L, č. 27. 
 6. V. Hlavatý, Diferenciální geometrie křivek a ploch a tensorový pocet, JČMF Praha 1937. (1937) 
 7. V. F. Kagan, Osnovy teorii pověrchnostěj v tenzornom izloženii I, II, Moskva-Leningrad 1947, 1948. (1947) 
 8. K. L. Šulikovskij, Klassičeskaja differencialnaja geometrija v tenzornom izloženii, Moskva 1963. (1963) 
 9. Z. Vančura, Les congruences de Lie-sphères (L-sphères), Spisy přír. fak. Karlovy univ., Praha 1950. (1950) 
 10. Z. Vančura, Pláště kongruence koulí, Časopis pro pěstování matemtiky 80 (1955). (1955) MR0085563
 11. Z. Vančura, Kulové kongruence a jejich pláště. Adjungované přímkové kongruence a jejich pláště, Rozpгavy Československé akademie věd, 78, Praha 1968. (1968) 
 12. Z. Vančura, Differentialgeometrie der zweidimensionalen Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen euklidischen Raum I, Commentationes mathemat. univers. Carol. 16, 2 (1975). (1975) MR0385734
 13. Z. Vančura, Differentialgeometrie der zweidimensionalen Kugel- und Linienmannigfaltikeiten im dreidimensionalen euklidischen Raum II, Commentationes mathemat. univers. Carol. 16, 3 (1975). (1975) MR0385735

Citations in EuDML Documents

top
 1. Zdeněk Vančura, Differentialgeometrie der Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen euklidischen Raum
 2. Zdeněk Vančura, Zur Differentialgeometrie der Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen Euklidischen Raum
 3. Zdeněk Vančura, Differentialgeometrie der n -dimensionalen Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im ( n + 1 ) -dimensionalen euklidischen Raum
 4. Zdeněk Vančura, Zur Differentialgeometrie der n -dimensionalen Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im ( n + 1 ) -dimensionalen euklidischen Raum

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.