Różne rodzaje myślenia w rozwiązywaniu problemów matematycznych

Marianna Ciosek; Tadeusz Ratusinski; Stefan Turnau

Didactica Mathematicae (2017)

 • Volume: 39
 • ISSN: 0208-8916

Abstract

top
W artykule zamieszczono siedem autentycznych rozumowań, uzyskanych oduczniów szkoły średniej oraz studenta studiów doktoranckich z matematykiw wyniku obserwacji ich pracy nad rozwiązaniem zadania. Każda z tych osóbrozwiązywała jedno z czterech zadań, wśród których jedno to standardowezadanie z geometrii analitycznej, a trzy pozostałe to zadania otwarte – każdeo innej strukturze logicznej. Opisane rozumowania są analizowane przezpryzmat wprowadzonej przez Profesor Zofię Krygowską typologii rodzajówmyślenia matematycznego, w której wyróżnia się: wnioskowanie empiryczne,rozumowanie intuicyjne oraz rozumowanie formalne. W komentarzach do rozumowańuwzględniane są także wyniki rozważań innych autorów na tematnatury myślenia matematycznego. W konkluzji zwrócono uwagę na różnice wrozumieniu przez poszczególnych uczniów, czym jest uzasadnienie stwierdzeniamatematycznego, a także na pewne podobieństwo między uczniem a osobą wykształconąmatematycznie w posługiwaniu się wnioskowaniem empirycznym.

How to cite

top

Marianna Ciosek, Tadeusz Ratusinski, and Stefan Turnau. "Różne rodzaje myślenia w rozwiązywaniu problemów matematycznych." Didactica Mathematicae 39 (2017): null. <http://eudml.org/doc/292934>.

@article{MariannaCiosek2017,
abstract = {W artykule zamieszczono siedem autentycznych rozumowań, uzyskanych oduczniów szkoły średniej oraz studenta studiów doktoranckich z matematykiw wyniku obserwacji ich pracy nad rozwiązaniem zadania. Każda z tych osóbrozwiązywała jedno z czterech zadań, wśród których jedno to standardowezadanie z geometrii analitycznej, a trzy pozostałe to zadania otwarte – każdeo innej strukturze logicznej. Opisane rozumowania są analizowane przezpryzmat wprowadzonej przez Profesor Zofię Krygowską typologii rodzajówmyślenia matematycznego, w której wyróżnia się: wnioskowanie empiryczne,rozumowanie intuicyjne oraz rozumowanie formalne. W komentarzach do rozumowańuwzględniane są także wyniki rozważań innych autorów na tematnatury myślenia matematycznego. W konkluzji zwrócono uwagę na różnice wrozumieniu przez poszczególnych uczniów, czym jest uzasadnienie stwierdzeniamatematycznego, a także na pewne podobieństwo między uczniem a osobą wykształconąmatematycznie w posługiwaniu się wnioskowaniem empirycznym.},
author = {Marianna Ciosek, Tadeusz Ratusinski, Stefan Turnau},
journal = {Didactica Mathematicae},
keywords = {thinking, empiricism, intuition, deduction, induction, solution, visualization, spreadsheet, computer.},
language = {pol},
pages = {null},
title = {Różne rodzaje myślenia w rozwiązywaniu problemów matematycznych},
url = {http://eudml.org/doc/292934},
volume = {39},
year = {2017},
}

TY - JOUR
AU - Marianna Ciosek
AU - Tadeusz Ratusinski
AU - Stefan Turnau
TI - Różne rodzaje myślenia w rozwiązywaniu problemów matematycznych
JO - Didactica Mathematicae
PY - 2017
VL - 39
SP - null
AB - W artykule zamieszczono siedem autentycznych rozumowań, uzyskanych oduczniów szkoły średniej oraz studenta studiów doktoranckich z matematykiw wyniku obserwacji ich pracy nad rozwiązaniem zadania. Każda z tych osóbrozwiązywała jedno z czterech zadań, wśród których jedno to standardowezadanie z geometrii analitycznej, a trzy pozostałe to zadania otwarte – każdeo innej strukturze logicznej. Opisane rozumowania są analizowane przezpryzmat wprowadzonej przez Profesor Zofię Krygowską typologii rodzajówmyślenia matematycznego, w której wyróżnia się: wnioskowanie empiryczne,rozumowanie intuicyjne oraz rozumowanie formalne. W komentarzach do rozumowańuwzględniane są także wyniki rozważań innych autorów na tematnatury myślenia matematycznego. W konkluzji zwrócono uwagę na różnice wrozumieniu przez poszczególnych uczniów, czym jest uzasadnienie stwierdzeniamatematycznego, a także na pewne podobieństwo między uczniem a osobą wykształconąmatematycznie w posługiwaniu się wnioskowaniem empirycznym.
LA - pol
KW - thinking, empiricism, intuition, deduction, induction, solution, visualization, spreadsheet, computer.
UR - http://eudml.org/doc/292934
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.