Why Are the First Pages of Logarithmic Tables More Worn out Than the Last Ones?

Jiří Dvořák

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2019)

 • Volume: 64, Issue: 1, page 14-28
 • ISSN: 0032-2423

Abstract

top
Z dnešního pohledu jsou logaritmické tabulky něco jako film pro pamětníky. Člověk si je nechává na poličce možná ze sentimentu, možná "pro všechny případy", ale do ruky je vezme vlastně jen při úklidu. Přesto otázka v názvu tohoto příspěvku motivovala vznik zajímavého kousku matematiky s užitečnými aplikacemi, relevantními i v dnešní době. Tento článek podává stručný přehled této problematiky.

How to cite

top

Dvořák, Jiří. "Proč jsou logaritmické tabulky nejohmatanější na začátku?." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 64.1 (2019): 14-28. <http://eudml.org/doc/294615>.

@article{Dvořák2019,
abstract = {Z dnešního pohledu jsou logaritmické tabulky něco jako film pro pamětníky. Člověk si je nechává na poličce možná ze sentimentu, možná "pro všechny případy", ale do ruky je vezme vlastně jen při úklidu. Přesto otázka v názvu tohoto příspěvku motivovala vznik zajímavého kousku matematiky s užitečnými aplikacemi, relevantními i v dnešní době. Tento článek podává stručný přehled této problematiky.},
author = {Dvořák, Jiří},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {cze},
number = {1},
pages = {14-28},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků},
title = {Proč jsou logaritmické tabulky nejohmatanější na začátku?},
url = {http://eudml.org/doc/294615},
volume = {64},
year = {2019},
}

TY - JOUR
AU - Dvořák, Jiří
TI - Proč jsou logaritmické tabulky nejohmatanější na začátku?
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 2019
PB - Jednota českých matematiků a fyziků
VL - 64
IS - 1
SP - 14
EP - 28
AB - Z dnešního pohledu jsou logaritmické tabulky něco jako film pro pamětníky. Člověk si je nechává na poličce možná ze sentimentu, možná "pro všechny případy", ale do ruky je vezme vlastně jen při úklidu. Přesto otázka v názvu tohoto příspěvku motivovala vznik zajímavého kousku matematiky s užitečnými aplikacemi, relevantními i v dnešní době. Tento článek podává stručný přehled této problematiky.
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/294615
ER -

References

top
 1. Anděl, J., Základy matematické statistiky, . MatfyzPress, Praha, 2007. (2007) 
 2. Benford, F., The law of anomalous numbers, . Proc. Amer. Philos. Soc. 78 (1938), 551–572. (1938) 
 3. Břešťan, R., Evropa v krizi kouzlí s čísly. Největší triky předvádějí Řekové a Rumuni, . Ekonom, 17. 10. 2011. Dostupné z: https://ekonom.ihned.cz/c1-53243250-evropa-kouzli-s-cisly 
 4. Buck, B., Merchant, A., Perez, M., 10.1088/0143-0807/14/2/003, . Eur. J. Phys. 14 (1993), 59–63. (1993) DOI10.1088/0143-0807/14/2/003
 5. Burke, J., Kincanon, E., 10.1119/1.16838, . Amer. J. Phys. 59 (1991), 952. (1991) DOI10.1119/1.16838
 6. Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2018., Citováno 13. 1. 2019. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j 
 7. Diaconis, P., 10.1214/aop/1176995891, . Ann. Probab. 5 (1977), 72–81. (1977) MR0422186DOI10.1214/aop/1176995891
 8. Diaconis, P., Freedman, D., On rounding percentages, . J. Amer. Statist. Assoc. 74 (1979), 359–364. (1979) MR0548026
 9. Dvořák, J., Benfordovo rozdělení, . Bakalářská práce. Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 2008. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/17007 (2008) 
 10. Flehinger, B. J., 10.1080/00029890.1966.11970894, . Amer. Math. Monthly 73 (1966), 1056–1061. (1966) MR0204395DOI10.1080/00029890.1966.11970894
 11. Formann, A. K., 10.1371/journal.pone.0010541, . PLoS ONE 5 (2010), e10541. (2010) DOI10.1371/journal.pone.0010541
 12. Giles, D. E., 10.1080/13504850500425667, . Appl. Econ. Lett. 14 (2007), 157–161. (2007) DOI10.1080/13504850500425667
 13. Hardy, G. H., Wright, E. M., An introduction to the theory of numbers, . 4. vyd., Oxford Univ. Press, New York, 1960. (1960) MR0568909
 14. Hill, T. P., 10.1214/ss/1177009869, . Statist. Sci. 10 (1995), 354–363. (1995) MR1421567DOI10.1214/ss/1177009869
 15. Hill, T. P., Base-invariance implies Benford’s law, . Proc. Amer. Math. Soc. 123 (1995), 887–895. (1995) MR1233974
 16. Judge, G., Schechter, L., Detecting problems in survey data using Benford’s law, . J. Hum. Resour. 44 (2009), 1–24. (2009) 
 17. Kallenberg, O., Random measures, . Academic Press, New York, 1983. (1983) MR0818219
 18. Kantorek, P., Benfordův zákon, . Vesmír 77 (1998), 583. Dostupné z: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/1998/cislo-10/benforduv-zakon.html https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/1998/cislo-10/benforduv-zakon.html (1998) 
 19. Knuth, D. E., The art of computer programming, , 2. díl. Addison-Wesley, New York, 1969. (1969) Zbl0191.18001MR0378456
 20. Ley, E., On the peculiar distribution of the U.S. stock indexes’ digits, . Amer. Statist. 50 (1996), 311–313. (1996) 
 21. Newcomb, S., 10.2307/2369148, . Amer. J. Math. 4 (1881), 39–40. (1881) MR1505286DOI10.2307/2369148
 22. Nigrini, M., A taxpayer compliance application of Benford’s law, . J. Amer. Taxation Assoc. 18 (1996), 72–91. (1996) 
 23. Pinkham, R. S., 10.1214/aoms/1177704862, . Ann. Math. Statist. 32 (1961), 1223–1230. (1961) MR0131303DOI10.1214/aoms/1177704862
 24. Policie České republiky, Statistiky nehodovosti., Citováno 13. 1. 2019. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx 
 25. Raimi, R. A., 10.1038/scientificamerican1269-109, . Sci. Amer. 221 (1969), 109–120. (1969) DOI10.1038/scientificamerican1269-109
 26. Raimi, R. A., 10.1080/00029890.1976.11994162, . Amer. Math. Monthly 83 (1976), 521–538. (1976) MR0410850DOI10.1080/00029890.1976.11994162
 27. Rauch, B., Göttsche, M., Brähler, G., Engel, S., 10.1111/j.1468-0475.2011.00542.x, . Ger. Econ. Rev. 12 (2011), 243–255. (2011) DOI10.1111/j.1468-0475.2011.00542.x
 28. Schatte, P., On mantissa distributions in computing and Benford’s law, . J. Inform. Process. Cybernet. 24 (1988), 443–455. (1988) MR0984516
 29. Tam Cho, W. K., Gaines, B. J., 10.1198/000313007X223496, . Amer. Statist. 61 (2007), 218–223. (2007) MR2393725DOI10.1198/000313007X223496
 30. Varian, H., Benford’s law, . Amer. Statist. 26 (1972), 65–66. (1972) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.