100 Years of Mathematics at Masaryk University

Zuzana Došlá; Jan Slovák

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2019)

 • Volume: 64, Issue: 4, page 203-219
 • ISSN: 0032-2423

Abstract

top
Článek nabízí stručný přehled témat a osobností, které formovaly rozvoj matematiky na Masarykově univerzitě v Brně od jejího založení v roce 1919. Vývoj vědních oborů sledujeme ve čtyřech obdobích historie univerzity.

How to cite

top

Došlá, Zuzana, and Slovák, Jan. "100 let matematiky na Masarykově univerzitě." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 64.4 (2019): 203-219. <http://eudml.org/doc/295011>.

@article{Došlá2019,
abstract = {Článek nabízí stručný přehled témat a osobností, které formovaly rozvoj matematiky na Masarykově univerzitě v Brně od jejího založení v roce 1919. Vývoj vědních oborů sledujeme ve čtyřech obdobích historie univerzity.},
author = {Došlá, Zuzana, Slovák, Jan},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {cze},
number = {4},
pages = {203-219},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků},
title = {100 let matematiky na Masarykově univerzitě},
url = {http://eudml.org/doc/295011},
volume = {64},
year = {2019},
}

TY - JOUR
AU - Došlá, Zuzana
AU - Slovák, Jan
TI - 100 let matematiky na Masarykově univerzitě
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 2019
PB - Jednota českých matematiků a fyziků
VL - 64
IS - 4
SP - 203
EP - 219
AB - Článek nabízí stručný přehled témat a osobností, které formovaly rozvoj matematiky na Masarykově univerzitě v Brně od jejího založení v roce 1919. Vývoj vědních oborů sledujeme ve čtyřech obdobích historie univerzity.
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/295011
ER -

References

top
 1. Adámek, J., Rosický, J., Locally presentable and accessible categories, . Cambridge University Press, 1994. (1994) MR1294136
 2. Adámek, J., Rosický, J., Vitale, E. M., Algebraic theories. A categorical introduction to general algebra. With a foreword by F. W. Lawvere, . Cambridge Tracts in Mathematics, 184. Cambridge University Press, Cambridge, 2011. (2011) MR2757312
 3. Balcar, B., Koutník, V., Simon, P., Eduard Čech 1893–1960, . Math. Slovaca 43 (1993), 381–392. (1993) MR1241376
 4. Bartušek, M., Došlá, Z., Graef, J. R., The nonlinear limit-point/limit-circle problem, . Birkhäuser, Boston, MA, 2004. (2004) MR2020682
 5. Binterová, H., Fuchs, E., Tlustý, P., Učebnice matematiky pro 6.–9. třídu základních škol, . Dostupné z: https://ucebnice.fraus.cz 
 6. Boček, L., Kuřina, F., Ovlivnili vyučování matematice. Eduard Čech 1893–1960, . MatfyzPress, Praha, 2013. (2013) 
 7. Borůvka, O., O jistém problému minimálním, . Práce Moravské přírodovědecké společnosti 3 (1926), 37–58. (1926) 
 8. Borůvka, O., Sur une classe de surfaces minima plongées dans un espace à quatre dimensions à courbure constante, . Académie tchèque des sciences. Bulletin international 29 (1928), 256–277. (1928) 
 9. Borůvka, O., Sur les surfaces représentées par les fonctions sphériques de première espèce, . J. Math. Pures Appl. 12 (1933), 337–383. (1933) 
 10. Borůvka, O., Lineare Diferential-transformationen 2. Ordnung., . Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1967. Linear differential transformations of the second order. Přeloženo z němčiny F. M. Arscottem. The English Universities Press, London, 1971. (1967) MR0463539
 11. Borůvka, O., Několik vzpomínek na matematický život v Brně, . Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 22 (1977), 91–99. (1977) 
 12. Cap, A., Slovák, J., 10.1090/surv/154, . Mathematical Surveys and Monographs, 154. American Mathematical Society, Providence, RI, 2009. (2009) MR2532439DOI10.1090/surv/154
 13. Cap, A., Slovák, J., Souček, V., 10.2307/3062111, . Ann. of Math. 154 (2001), 97–113. (2001) MR1847589DOI10.2307/3062111
 14. Čech, E., 10.4064/fm-25-1-33-44, . Fund. Math. 25 (1935), 33–44. (1935) DOI10.4064/fm-25-1-33-44
 15. Čech, E., 10.2307/1968483, . Ann. of Math. 37 (1936), 681–697. (1936) MR1503304DOI10.2307/1968483
 16. Čech, E., 10.2307/1968839, . Ann. of Math. 38 (1937), 823–844. (1937) MR1503374DOI10.2307/1968839
 17. Čech, E., Fubini, G., Geometria proiettiva differenziale I., Zanichelli, Nicola (Bologna), 1926. (1926) 
 18. Došlý, O., Elyseeva, J., Šimon Hilscher, R., Symplectic difference dystems: Oscillation and spectral theory, . Birkhäuser, 2019. (2019) MR3970258
 19. Došlý, O., Řehák, P., Half-linear differential equations, . North-Holland Mathematics Studies, 202. Elsevier Science, Amsterdam, 2005. (2005) Zbl1090.34001MR2158903
 20. Fuchs, E., Otakar Borůvka a francouzská matematika, . Práce z dějin vědy, 21. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 2009, 69–80. (2009) 
 21. Herman, J., Kučera, R., Šimša, J., Equations and inequalities, elementary problems and theorems in algebra and number theory, . CMS Books in Mathematics, Springer, 2000. (2000) MR1748754
 22. Herman, J., Kučera, R., Šimša, J., Counting and configurations. Problems in combinatorics, arithmetic, and geometry, . CMS Books in Mathematics, Springer, 2003. (2003) MR1950450
 23. Hostinský, B., On the arbitrary function method in the calculation of probabilities, . Acta Math. 49 (1928), 95–113. (1928) MR1555237
 24. Kolář, I., Michor, P. W., Slovák, J., Natural operations in differential geometry, . Springer-Verlag, Berlin, 1993. (1993) Zbl0782.53013MR1202431
 25. Lerch, M., 10.1007/BF02612318, . Acta Math. 11 (1887–1888), 19–24. (1887) MR1554747DOI10.1007/BF02612318
 26. Neuman, F., Global properties of linear ordinary differential equations, . Kluwer Academic Publishers, 1991. (1991) Zbl0784.34009MR1192133
 27. Novotný, M., Sur un probleme de la théorie des applications, . Publ. Fac. Sci. Univ. Masaryk, 1953, 53–64. (1953) MR0061149
 28. Ráb, M., Kriterien für die Osczillation der Lösungen der Differentialgleichung [ p ( x ) y ' ] ' + q ( x ) y = 0 , . Časopis pěst. mat. 84 (1959), 335–370. (1959) MR0114964
 29. Rosický, J., Zemřel docent Milan Sekanina, . Časopis pěst. mat. 113 (1988), 321–327. (1988) 
 30. Rosický, J., Historie matematiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, . Rukopis, kapitola knihy v přípravě. Text bude k dispozici na http://www.math.muni.cz 
 31. Sekanina, M., On an ordering of the set of vertices of a connected graph, . Spisy Přírod. Fak. Univ. Brno, 1960, 137–141. (1960) MR0140095
 32. Skula, L., Eine Bemerkung zu dem ersten Fall der Fermatschen Vermutung, . J. Reine Angew. Math. 253 (1972), 1–14. (1972) MR0297725
 33. Šišma, P., Matematika na německé technice v Brně, . Prometheus, Praha, 2002. (2002) 
 34. Třešnák, Z., Šarmanová, P., Půža, B., Otakar Borůvka, . Nadace Universitas Masarykiana, nakladatelství Granos Plus, Brno, 1996. (1996) MR1464294
 35. Volterra, V., Hostinsky, B., Opérations infinitésimales linéaires, . Gauthier-Villars, Paris, 1938. (1938) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.