Page 1

Displaying 1 – 13 of 13

Showing per page

100 let matematiky na Masarykově univerzitě

Zuzana Došlá, Jan Slovák (2019)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek nabízí stručný přehled témat a osobností, které formovaly rozvoj matematiky na Masarykově univerzitě v Brně od jejího založení v roce 1919. Vývoj vědních oborů sledujeme ve čtyřech obdobích historie univerzity.

A survey on the Szlenk index and some of its applications.

Gilles Lancien (2006)

RACSAM

We describe how the Szlenk index has been used in various areas of the geometry of Banach spaces. We cover the following domains of application of this notion: non existence of universal spaces, linear classification of C(K) spaces, descriptive set theory, renorming problems and non linear classification of Banach spaces.

Abelova cena v roce 2018 udělena za Langlandsův program

Vítězslav Kala (2018)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

V článku motivujeme a vysvětlíme základy Langlandsova programu, sítě domněnek propojujících řadu různých oblastí matematiky. Během toho se také setkáme s Riemannovou hypotézou a domněnkou Birche a Swinnerton-Dyera, dvěma ze sedmi problémů tisíciletí vyhlášených Clayovým matematickým institutem.

Currently displaying 1 – 13 of 13

Page 1