Page 1 Next

Displaying 1 – 20 of 27

Showing per page

100 let matematiky na Masarykově univerzitě

Zuzana Došlá, Jan Slovák (2019)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek nabízí stručný přehled témat a osobností, které formovaly rozvoj matematiky na Masarykově univerzitě v Brně od jejího založení v roce 1919. Vývoj vědních oborů sledujeme ve čtyřech obdobích historie univerzity.

Cesta německé matematiky k aplikacím a Felix Klein

Jiří Veselý (2021)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek přináší čtenáři základní informace o poměrně úzké části vývoje matematiky v Německu a o vlivu, který na něj měl Felix Klein. Zhruba řečeno jde o poměr k aplikované matematice a o roli klíčových postav popisovaných změn. I když se v článku v prvé řadě zabývám dobou na začátku 20. stol., věnuji pozornost i dalšímu meziválečnému vývoji a je na čtenáři, aby zvážil některé paralely se současnou situací.

La filière MASS (Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales). 1973-1991 essai de bilan

A. Devinant, B. Monjardet (1991)

Mathématiques et Sciences Humaines

La filière MASS (Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales) comprend le DEUG MASS, (fonctionnant actuellement dans 26 Universités), la Licence MASS et la Maîtrise MASS, (présentes dans 14 Universités). Cette filière originale, pluridisciplinaire à dominante scientifique (mathématiques, statistique, informatique) existe maintenant depuis 18 ans. On en présente l'évolution et l'état actuel à différents niveaux : origines et effectifs des étudiants, orientations et débouché des diplômés, horaires...

Les cadres institutionnels de l’enseignement des mathématiques au XVIe siècle

Marie-Madeleine Compère (2000)

Revue d'histoire des mathématiques

Les avancées notables des connaissances en mathématiques ne peuvent s’expliquer sans le développement d’un enseignement de haut niveau. L’article vise à préciser l’extension géographique et les contenus de cet enseignement dans l’Europe du xvie siècle. Les mathématiques se fondent sur le commentaire de textes transmis depuis l’Antiquité, intégrés dans le programme des arts libéraux, eux-mêmes tributaires d’un lointain héritage. L’expansion institutionnelle des universités et des collèges du xive...

Currently displaying 1 – 20 of 27

Page 1 Next