O pewnym sposobie kontroli rozumienia wybranych pojęć z analizy matematycznej przez studentów studiów matematycznych

Danuta Ciesielska; Zbigniew Powązka

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia (2012)

 • Volume: 4, page 61-74
 • ISSN: 2080-9751

Abstract

top
In the last years in Poland new standards for the matriculation examination have been established, especially in mathematics. Subsequently, for many years at the Pedagogical University of Krakow research has been conducted on difficulties that students experience in understanding the basic concepts of mathematical analysis. For the results of this research see: Powązka, Z. (2006, 2009); these are the reports of research conducted in the academic years: 2003/2004 and 2006/2007. Our main goal was to develop such a method of examination that wouls show the effectiveness of teaching without  inappropriate rating, which is so typical in a standard test. The exam has a form of a standard test but the candidates give answers to four questions in one task, confirming or denying the presented thesis. We propose a new method of test scoring. Results of the test eventually give two numbers: the first is the number of correct answers given in one task, the second is the number of correct answers in the entire test. Both the numbers and order of their corresponding pairs are the basis of the final grade. The research was conducted at the Pedagogical University of Krakow at the end of the winter semester of the academic year 2010/2011, during the mathematical analysis examination test. The test was taken by 87 first year mathematics students.

How to cite

top

Danuta Ciesielska, and Zbigniew Powązka. "O pewnym sposobie kontroli rozumienia wybranych pojęć z analizy matematycznej przez studentów studiów matematycznych." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 4 (2012): 61-74. <http://eudml.org/doc/296390>.

@article{DanutaCiesielska2012,
abstract = {In the last years in Poland new standards for the matriculation examination have been established, especially in mathematics. Subsequently, for many years at the Pedagogical University of Krakow research has been conducted on difficulties that students experience in understanding the basic concepts of mathematical analysis. For the results of this research see: Powązka, Z. (2006, 2009); these are the reports of research conducted in the academic years: 2003/2004 and 2006/2007. Our main goal was to develop such a method of examination that wouls show the effectiveness of teaching without  inappropriate rating, which is so typical in a standard test. The exam has a form of a standard test but the candidates give answers to four questions in one task, confirming or denying the presented thesis. We propose a new method of test scoring. Results of the test eventually give two numbers: the first is the number of correct answers given in one task, the second is the number of correct answers in the entire test. Both the numbers and order of their corresponding pairs are the basis of the final grade. The research was conducted at the Pedagogical University of Krakow at the end of the winter semester of the academic year 2010/2011, during the mathematical analysis examination test. The test was taken by 87 first year mathematics students.},
author = {Danuta Ciesielska, Zbigniew Powązka},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia},
keywords = {Student assessment; achievement control and rating; students errors; mappings and functions; sequences and series},
language = {pol},
pages = {61-74},
title = {O pewnym sposobie kontroli rozumienia wybranych pojęć z analizy matematycznej przez studentów studiów matematycznych},
url = {http://eudml.org/doc/296390},
volume = {4},
year = {2012},
}

TY - JOUR
AU - Danuta Ciesielska
AU - Zbigniew Powązka
TI - O pewnym sposobie kontroli rozumienia wybranych pojęć z analizy matematycznej przez studentów studiów matematycznych
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
PY - 2012
VL - 4
SP - 61
EP - 74
AB - In the last years in Poland new standards for the matriculation examination have been established, especially in mathematics. Subsequently, for many years at the Pedagogical University of Krakow research has been conducted on difficulties that students experience in understanding the basic concepts of mathematical analysis. For the results of this research see: Powązka, Z. (2006, 2009); these are the reports of research conducted in the academic years: 2003/2004 and 2006/2007. Our main goal was to develop such a method of examination that wouls show the effectiveness of teaching without  inappropriate rating, which is so typical in a standard test. The exam has a form of a standard test but the candidates give answers to four questions in one task, confirming or denying the presented thesis. We propose a new method of test scoring. Results of the test eventually give two numbers: the first is the number of correct answers given in one task, the second is the number of correct answers in the entire test. Both the numbers and order of their corresponding pairs are the basis of the final grade. The research was conducted at the Pedagogical University of Krakow at the end of the winter semester of the academic year 2010/2011, during the mathematical analysis examination test. The test was taken by 87 first year mathematics students.
LA - pol
KW - Student assessment; achievement control and rating; students errors; mappings and functions; sequences and series
UR - http://eudml.org/doc/296390
ER -

References

top
 1. Bugajska-Jaszczołt, B.: 2001, O rozumieniu pojęcia kresu zbioru przez uczniów liceum, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 23, 51-93. 
 2.  
 3. Bugajska-Jaszczołt, B., Treliński, G.: 2002, Badanie rozumienia pojęć matematycznych w szkole średniej i wyższej (na przykładzie granicy funkcji i kresu zbioru ograniczonego), XVI Szkoła Dydaktyków Matematyki, CD–ROM. 
 4.  
 5. Dyrszlag, Z.: 1978, O poziomach i kontroli rozumienia pojęć matematycznych w procesie dydaktycznym, Studia i Monografie 65 (seria B), WSP w Opolu. 
 6.  
 7. Herbut, J.: 1977, Leksykon filozofii klasycznej, Lublin. 
 8.  
 9. Kozielecki, J.: 1976, Koncepcje psychologiczne człowieka, PIW, Warszawa. 
 10.  
 11. Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25-41. 
 12.  
 13. Major, J.: 2006a, Rola zadań i problemów w kształtowaniu pojęć matematycznych na przykładzie bezwzględnej wartości liczby rzeczywistej, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 29, 297-310. 
 14.  
 15. Major, J.: 2006b, Uwagi na temat obrazu wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej u studentów III roku matematyki, Matematika v škole dnes a zajtra, Zbornik 6, ročnika konferencie s medzinárodnou účast’ou, Ružomberok, 171-176. 
 16.  
 17. Major, J.: 2006c, Uwagi na temat obrazu wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej u studentów matematyki, w: M. Czajkowska, G. Treliński (red.), Kształcenie matematyczne– tendencje, badania, propozycje dydaktyczne, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, Kielce, 143-150. 
 18.  
 19. Major, J., Powązka, Z.: 2006, Pewne problemy dydaktyczne związane z pojęciem wartości bezwzględnej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia I, 163-185. 
 20.  
 21. Nowak, W.: 1989, Konwersatorium z dydaktyki matematyki, PWN, Warszawa. 
 22.  
 23. Pawlik, B.: 2005, Fałszywe przekonania dotyczące przkształceń geometrycznych na płaszczyźnie w rozumowaniach studentów matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 28, 365-376. 
 24.  
 25. Powązka, Z.: 2006, Z badań nad wprowadzaniem podstawowych treści analizy matematycznej podczas zajęć na I roku studiów matematycznych, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia I, 229-295. 
 26.  
 27. Powązka, Z.: 2007, Príklady chýb v porozumení základných pojmov matematickej analýzy skúmaných u študentov učitel’stva matematiky, Acta Mathematica 10, 177-182. 
 28.  
 29. Powązka, Z.: 2009, Uwagi o kształtowaniu rozumienia pojęcia miary na różnych poziomach edukacji, Prace monograficzne z dydaktyki matematyki, Współczesne problemy nauczania matematyki 2, 141-149. 
 30.  
 31. Powązka, Z.: 2010, Przyczynek do badań nad przygotowaniem absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia III, 141-146. 
 32.  
 33. Programy studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2010/2011: 2011, http://www.ap.krakow.pl/mat/sprawydyd/PlanPrg. Data dostępu 15 XI 2011 r. 
 34.  
 35. Przeniosło, M.: 2001, Trudności związane z procesem poznawania podstawowych pojęć analizy matematycznej, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 23, 95-124. 
 36.  
 37. Przeniosło, M.: 2004, Images of the limit of function formed in the course of mathematical studies at the university, Educational Studies in Mathematics 55, 103-132. 
 38.  
 39. Tall, D., Vinner, S.: 1981, Concept image and concept definition mathematics with particular reference to limits and continuity, Educational Studies in Mathematics 12, 151-169. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.