Otto Varga - Hungarian-German Mathematician and Prague

Vojtech Bálint; Martina Bečvářová

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2020)

 • Volume: 65, Issue: 1, page 36-55
 • ISSN: 0032-2423

Abstract

top
Na základě studia archivních materiálů dochovaných v České republice, na Slovensku, v Německu a v Maďarsku připomeneme zajímavé a u nás skoro zapomenuté osudy Otty Vargy, jehož kariéra se zrodila v meziválečném čase na Německé univerzitě v Praze a vyvrcholila po druhé světové válce v Maďarsku.

How to cite

top

Bálint, Vojtech, and Bečvářová, Martina. "Otto Varga - maďarsko-německý matematik a Praha." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 65.1 (2020): 36-55. <http://eudml.org/doc/297323>.

@article{Bálint2020,
abstract = {Na základě studia archivních materiálů dochovaných v České republice, na Slovensku, v Německu a v Maďarsku připomeneme zajímavé a u nás skoro zapomenuté osudy Otty Vargy, jehož kariéra se zrodila v meziválečném čase na Německé univerzitě v Praze a vyvrcholila po druhé světové válce v Maďarsku.},
author = {Bálint, Vojtech, Bečvářová, Martina},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {cze},
number = {1},
pages = {36-55},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků},
title = {Otto Varga - maďarsko-německý matematik a Praha},
url = {http://eudml.org/doc/297323},
volume = {65},
year = {2020},
}

TY - JOUR
AU - Bálint, Vojtech
AU - Bečvářová, Martina
TI - Otto Varga - maďarsko-německý matematik a Praha
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 2020
PB - Jednota českých matematiků a fyziků
VL - 65
IS - 1
SP - 36
EP - 55
AB - Na základě studia archivních materiálů dochovaných v České republice, na Slovensku, v Německu a v Maďarsku připomeneme zajímavé a u nás skoro zapomenuté osudy Otty Vargy, jehož kariéra se zrodila v meziválečném čase na Německé univerzitě v Praze a vyvrcholila po druhé světové válce v Maďarsku.
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/297323
ER -

References

top
 1. Bečvářová, M., Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882–1945, . Karolinum, Praha, 2016. (2016) 
 2. carpathiangerman.com, Carpathian German History, . Dostupné z http://carpathiangerman.com/history.htm [8. 3. 2020]. 
 3. Deutsche Karls-Universität in Prag, Deutsche Karls-Universität in Prag. Vorlesungsverzeichnis, Erstes Trimester 1940, (1940) 
 4. Deutsche Karls-Universität in Prag, Deutsche Karls-Universität Prag. Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Zweites Trimester 1940, (1940) 
 5. Deutsche Karls-Universität in Prag, Deutsche Karls-Universität Prag. Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Drittes Trimester 1940., (1940) 
 6. Deutsche Karls-Universität in Prag, Deutsche Karls-Universität Prag. Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Trimester 1941, (1941) 
 7. Deutsche Karls-Universität in Prag, Deutsche Karls-Universitat Prag. Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Sommersemester 1941, (1941) 
 8. Deutsche Karls-Universität in Prag, Deutsche Karls-Universität Prag. Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/42, (1941) 
 9. Národní archiv České republiky v Praze, Evidenční karta O. Varga. Fond PŘ II – EO, Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva, . Národní archiv České republiky v Praze 
 10. Jahresbericht des evang. Distriktual-Lyzeums (Realgymnasiums) A.B. in Kežmarok, Jahresbericht des evang. Distriktual-Lyzeums (Realgymnasiums) A.B. in Kežmarok (Kesmark) über das Schuljahr 1922/1923, ..., 1926/1927, (1923) 
 11. Kántor, T., 10.5485/TMCS.2010.0244, . Teaching Mathematics and Computer Science 8 (2010), 109–120. (2010) DOI10.5485/TMCS.2010.0244
 12. Archiv Univerzity Karlovy v Praze, Katalog posluchačů O. U. A. O. Naturwissenschaftler W. S. 1938–39, . Fond Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze. Archiv Univerzity Karlovy v Praze 
 13. Archiv Univerzity Karlovy v Praze, Katalogy posluchačů Přírodovědecké fakulty Německé univerzity v Praze, zimní semestr 1928/1929 až letní semestr 1932/1933, . Fond Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze. Archiv Univerzity Karlovy v Praze 
 14. Deutschen Universität in Prag, Ordnung der Vorlesungen an der Deutschen Universität in Prag im Wintersemester 1938/39, (1938) 
 15. Deutschen Universität in Prag, Ordnung der Vorlesungen an der Deutschen Universität in Prag im Sommeremester 1939, (1939) 
 16. Deutschen Universität in Prag, Ordnung der Vorlesungen an der Deutschen Universität in Prag im Wintersemester 1939–40, (1940) 
 17. Bundesarchiv, Osobní složka G. Kowalewski, složka č. R31/582, . Fond Der Kurator der deutschen wissenschaftlichen Hochschulen in Prag und Kommissar der geschlossenen tschechischen Hochschulen, R31, Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde, Německo 
 18. Archiv Univerzity Karlovy v Praze, Osobní složka O. Varga, . Fond Zkušební komise pro učitelství na středních školách Německé univerzity v Praze, kartón č. 126, Archiv Univerzity Karlovy v Praze 
 19. Národní archiv České republiky v Praze, Osobní složka O. Varga, složka č. V1089/1, kartón č. 12103, . Fond PŘ 1941–1951, Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1941–1950, Národní archiv České republiky v Praze 
 20. Bundesarchiv, Osobní složka O. Varga, složka č. R31/452, . Fond Der Kurator der deutschen wissenschaftlichen Hochschulen in Prag und Kommissar der geschlossenen tschechischen Hochschulen, R31, Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde, Německo 
 21. Kesmarker evang. Distriktual-Lyceums A.C., Program des Kesmarker evang. Distriktual-Lyceums A.C. über das Schuljahr 1919/1920, ..., 1921/1922, (1920) 
 22. Archiv Univerzity Karlovy v Praze, Protokoll über die Akte zur Erlangung der Doktorswürde an der naturwissenschaftlichen Fakultät der deutschen Universität zu Prag 1933/1934–1944/1945, položka č. 637, . Fond Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze, Archiv Univerzity Karlovy v Praze 
 23. Segal, S. L., Mathematicians under the Nazis, . Princeton University Press, Princeton, 2003. (2003) MR3243577
 24. Archiv Univerzity Karlovy v Praze, Sitzungsprotokoll in den Studienjahren 1936/1937, kartóny Protokoly schůzí profesorského sboru 1920–1932 až 1932–1938, . Fond Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze, Archiv Univerzity Karlovy v Praze 
 25. Archiv Univerzity Karlovy v Praze, Sitzungsprotokoll in den Studienjahren 1937/1938, kartóny Protokoly schůzí profesorského sboru 1920–1932 až 1932–1938, . Fond Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze, Archiv Univerzity Karlovy v Praze 
 26. Toepell, M., Mitgliedergesamtverzeichnis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890–1990, . München, 1991. (1991) 
 27. Výborná, M., Disertace pražské university II, 1882–1945, . Edice Sbírka pramenů a příruček k dějinám University Karlovy, svazek č. 3, Universita Karlova, Praha, 1965. (1965) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.