Currently displaying 1 – 7 of 7

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Pál Erdös trochu inak

Vojtech Bálint — 2020

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Na veľmi stručnom pozadí životopisu priblížime niektoré charakteristické vlastnosti Pála Erdösa: neuveriteľnú pamäť, rýchlosť myslenia, láskavosť.

Otto Varga - maďarsko-německý matematik a Praha

Vojtech BálintMartina Bečvářová — 2020

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Na základě studia archivních materiálů dochovaných v České republice, na Slovensku, v Německu a v Maďarsku připomeneme zajímavé a u nás skoro zapomenuté osudy Otty Vargy, jehož kariéra se zrodila v meziválečném čase na Německé univerzitě v Praze a vyvrcholila po druhé světové válce v Maďarsku.

Radius-invariant graphs

Vojtech BálintOndrej Vacek — 2004

Mathematica Bohemica

The eccentricity e ( v ) of a vertex v is defined as the distance to a farthest vertex from v . The radius of a graph G is defined as a r ( G ) = min u V ( G ) { e ( u ) } . A graph G is radius-edge-invariant if r ( G - e ) = r ( G ) for every e E ( G ) , radius-vertex-invariant if r ( G - v ) = r ( G ) for every v V ( G ) and radius-adding-invariant if r ( G + e ) = r ( G ) for every e E ( G ¯ ) . Such classes of graphs are studied in this paper.

Page 1

Download Results (CSV)