Currently displaying 1 – 20 of 89

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Geometria analityczna w n- wymiarach

Karol Borsuk — 1950

Spis rzeczy Przedmowa............................... 1 Wstęp 1. Przedmiot i metoda geometrii analitycznej.............. 4 2. Przestrzeń kartezjańska jednowymiarowa................ 7 3. Przestrzeń kartezjańska dwuwymiarowa........... 8 4. Przestrzeń kartezjańska trójwymiarowa.......... 11 5. Zbiory, funkcje, grupy....................... 14 CZĘŚĆ I. Przestrzenie kartezjańskie Rozdział I. Punkty i wektory w przestrzeniach kartezjańskich.........17 Rozdział II. Zbiory liniowe w przestrzeniach kartezjańskich..............

Page 1 Next

Download Results (CSV)