Currently displaying 1 – 2 of 2

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Edukacja geograficzna z elementami edukacji antydyskryminacyjnej w szkole waldorfskiej

Michał Zatorski — 2017

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

W trakcie podstawowej szkolnej edukacji geograficznej uczniowie nie mają świadomości, że nabyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do właściwej percepcji i obserwacji zjawisk społecznych oraz przyrodniczych. W pedagogice waldorfskiej geografia traktowana jest jako jeden z dwóch najważniejszych przedmiotów szkolnych, które wyznaczają drogę poznawania przez uczniów otaczającej ich rzeczywistości. Realizowane w tej szkole elementy edukacji antydyskryminacyjnej czynią z geografii naukę pojednania...

Idea geografii regionalnej jako przedmiotu nauczania w okresie kryzysu geografii w szkole

Michał Zatorski — 2014

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Współczesna geografia jako przedmiot nauczania przeżywa aktualnie kryzys, w dobie wdrażanych już od końca lat 90. zmian w systemie oświaty. Odzwierciedla się to zanikiem geograficznego – spójnego i syntetycznego myślenia u uczniów szkół podstawowych, a także gimnazjów. Nowy przedmiot szkolny – przyroda, stała się powodem utraty pierwotnego holistycznego charakteru geografii. Obecnie, wychodząc naprzeciw teoretycznym oczekiwaniom rynku pracy, geografia stała się przedmiotem społecznie zmarginalizowanym,...

Page 1

Download Results (CSV)