Currently displaying 1 – 10 of 10

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Properties of product preserving functors

Gancarzewicz, JacekMikulski, WłodzimierzPogoda, Zdzisław — 1994

Proceedings of the Winter School "Geometry and Physics"

A product preserving functor is a covariant functor from the category of all manifolds and smooth mappings into the category of fibered manifolds satisfying a list of axioms the main of which is product preserving: ( M 1 × M 2 ) = ( M 1 ) × ( M 2 ) . It is known that any product preserving functor is equivalent to a Weil functor T A . Here T A ( M ) is the set of equivalence classes of smooth maps ϕ : n M and ϕ , ϕ ' are equivalent if and only if for every smooth function f : M the formal Taylor series at 0 of f ϕ and f ϕ ' are equal in A = [ [ x 1 , , x n ] ] / 𝔞 . In this paper all...

Początki geometrii różniczkowej w Polsce

Zdzisław Pogoda — 2007

Antiquitates Mathematicae

Współczesna geometria różniczkowa jest dziedziną niezwykle rozbudowaną i dzieli się na wiele różnych poddziedzin. Jej rezultaty znalazły ważne zastosowania w innych działach matematyki. Trudno sobie wyobrazić ogólną teorię względności bez przestrzeni pseudoriemannowskich i współczesną kosmologię bez geometrycznych modeli wszechświata. Również klasyczna mechanika przyjęła elegancką postać w języku teorii rozmaitości symplektycznych. Zaskakujące rezultaty Donaldsona o niewygładzalnych strukturachna...

Prime numbers obsession

Zdzisław Pogoda — 2011

Antiquitates Mathematicae

The Riemann hypothesis is now probably the most famous unsolved hypothesis in mathematics. In the nineties of the twentieth century, after almost 350 years, the Great Fermat’s theorem has been proved. At the beginning of the XXI century finally surrendered the classic Poincaré hypothesis. Bravely holding up even Goldbach’s conjecture, but the significance of the Riemann hypothesis is probably greater intensity and specialists work on it. If the understanding of Fermat’s Last Theorem is enough elementary...

Seminar on the history of mathematics at the Jagiellonian University in the period 2010-2017

Danuta CiesielskaZdzisław Pogoda — 2017

Antiquitates Mathematicae

Sprawozdania z działania seminarium z historii matematyki odbywającego się w Instytucie Matematyyki UJ. Sprawozdanie obejmuje okres od roku akademickiego 2010/2011 do 2016/2017. Zawiera pełną listę wykładów, nadesłane streszczenia oraz listę publikacji, autorstwa prelegentów, tematycznie związanych z problematyką odczytów.

Page 1

Download Results (CSV)