Displaying similar documents to “Twierdzenia Fermata różnej wielkości”

Wokół twierdzenia Picka

Joanna Major, Maciej Major (2010)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

Similarity:

--

Uwiadomienie

(1908)

Wiadomości Matematyczne

Similarity:

Konkurs Królewskiego Towarzystwa Nauk w Getyndze na dowód twierdzenia Fermata - La prix de la Sociéte royale des science de Göttingue concernant la démonstration du théorème de Fermat. str. 193-194

INNOWACJE W EDUKACJI REGIONALNEJ

- ------------------------------------------------------------------------------------------ (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

-

WSPOMNIENIA O PROFESORZE JANIE FLISIE

- ------------------------------------------------------- (2013)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

-

Co słychać?

Renata Jurasińska (2018)

Matematyka Poglądowa

Similarity:

-

Co słychać?

Renata Jurasińska (2017)

Matematyka Poglądowa

Similarity:

-

O średnich

Jan Górowski, Adam Łomnicki (2010)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

Similarity:

--

Matematyzacja, modelowanie, model

Maciej Major, Barbara Nawolska (2010)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

Similarity:

--

Wstęp

Antoni Chronowski, Maciej Klakla (2006)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

Similarity:

--

Kronika

(1902)

Wiadomości Matematyczne

Similarity:

Uroczystości urodzin Abela. str. 358-359

ARTYKUŁY

- ------ (2013)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

-

INNOWACJE W EDUKACJI SZKOLNEJ

- ------------------------------------------------------------------------------------------ (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

-