Page 1

Displaying 1 – 6 of 6

Showing per page

Compositions of ternary relations

Norelhouda Bakri, Lemnaouar Zedam, Bernard De Baets (2021)

Kybernetika

In this paper, we introduce six basic types of composition of ternary relations, four of which are associative. These compositions are based on two types of composition of a ternary relation with a binary relation recently introduced by Zedam et al. We study the properties of these compositions, in particular the link with the usual composition of binary relations through the use of the operations of projection and cylindrical extension.

Jak to vlastně je? Nekonečno

František Kuřina, Naďa Vondrová (2021)

Učitel matematiky

Autoři se zamýšlejí nad pojmem nekonečno, a to z hlediska pochopení tohoto pojmu u žáků základní a střední školy. Přinášejí příklady potenciálního a aktuálního nekonečna a upozorňují na problematiku nekonečně malých veličin. Pozornost věnují i nekonečným množinám v aritmetice a geometrii.

Currently displaying 1 – 6 of 6

Page 1