Currently displaying 1 – 2 of 2

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Jak studenci matematyki oceniają poprawność dowodu matematycznego

Marianna CiosekAnna Katarzyna ŻeromskaDušan Šveda — 2017

Didactica Mathematicae

Artykuł prezentuje wyniki badania umiejętności oceniania poprawności dowodówmatematycznych przez 74 studentów matematyki (polskich i słowackich)– przyszłych nauczycieli matematyki. Badani mieli za zadanie zapoznaćsię z dwoma autentycznymi rozumowaniami pochodzącymi od innych studentówmatematyki (S1 i S2), uznanymi przez ich autorów za dowody pewnegotwierdzenia. Obydwa rozumowania były błędne, choć każde z innego powodu.Analiza zebranego materiału badawczego była nastawiona na zidentyfikowaniei scharakteryzowanie...

Page 1

Download Results (CSV)