Currently displaying 1 – 20 of 312

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Działania nieskończone

CZĘŚĆ PIERWSZA: Liczby rzeczywiste i zespolone.ROZDZIAŁ I. Przekroje i liczby niewymierne§ 1. Przekroje zbioru liczb wymiernych....................... 1§ 2. Luki. Liczby niewymierne; liczby rzeczywiste....................... 2§ 3. Pojęcie liczby mniejszej i większej....................... 3§ 4. Przechodniość znaku <....................... 4§ 5. Gęstość zbioru liczb wymiernych w zbiorze liczb rzeczywistych....................... 7§ 6. Zamykanie liczby rzeczywistej między dwiema dowolnie bliskimi...

Algébre des ensembles

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I. ALGEBRE DES PROPOSITIONS § 1. L'équivalence des propositions................ 1 § 2. L'implication................ 3 § 3. Produit logique et somme logique................ 7 § 4. Négation................ 11 § 5. Fonctions propositionnelles................ 24 § 6. Les quantificateurs................ 30 CHAPITRE II. ENSEMBLES, ÉLEMENTS, SOUS-ENSEMBLES § 7. Ensembles et leurs éléments................ 35 § 8, Egalité et inégalité des ensembles................ 37 § 9. Ensemble...

Rachunek nieskończony

CZĘŚĆ TRZECIA: Funkcje elementarne ROZDZIAŁ XVI. Funkcja wykładnicza zmiennej zespolonej. Funkcje trygonometryczne oraz ich odwrócenie § 133. Rozwinięcie funkcji e z na szereg potęgowy................ 1 § 134. Obliczanie liczby e; jej niewymierność................ 3 § 136. Funkcja e z dla zespolonych z................ 6 § 136. Funkcje cos z oraz sin z i ich własności................ 8 § 137. Liczba π. Okresowość funkcyj trygonometrycznych................ 11 § 138. Bieg funkcyj cos x i sin x dla rzeczywistych...

Zasady algebry wyższej

SPIS RZECZY PRZEDMOWA........................................ V ROZDZIAŁ I. PERMUTACJE § 1. Permutacje elementów......................... 1 § 2. Nieporządek elementu i permutacji. Podział permutacji na dwie klasy......... 2 § 3. Transpozycje. Ich wpływ na klasę permutacji. Liczba permutacyj każdej klasy...... 3 § 4. Otrzymywanie dowolnej permutacji za pomocą kolejnych transpozycyj..... 5 ROZDZIAŁ II. WYZNACZNIKI § 1. Wstęp historyczny............................. 7 § 2. Definicja wyznacznika.........................

Hypothèse du continu

PRÉFACE................. III INTRODUCTION. L'hypothese du continu et le probleme du continu................... 1 NOTATIONS........................... 8 CHAPITRE I. Propositions équivalentes a l'hypothese du continu............... 9 CHAPITRE II. L'ensemble de M. Lusin § 1. Proposition C1....................... 36 § 2. Propriétés L et C....................................... 37 § 3. Fonctions définies sur les ensembles a propriété L.................. 38 § 4. Propriété M................... 48 § 5....

Teoria liczb

SPIS RZECZY PRZEDMOWA............. III ERRATA.................... VI ROZDZIAŁ I. PODZIELNOŚĆ LICZB I ROZKŁAD NA CZYNNIKI PIERWSZE § 1. Podzielność jednej liczby przez drugą........................... 1 § 2. Wspólne dzielniki dwu liczb....................... 2 § 3. Największy wspólny dzielnik...................... 2 § 4. Najmniejsza wspólna wielokrotność................ 3 § 5. Własność największego wspólnego dzielnika.......... 4 § 6. Zależność między największym wspólnym dzielnikiem a najmniejszą...

Page 1 Next

Download Results (CSV)