Page 1

Displaying 1 – 7 of 7

Showing per page

Dirichletovy šuplíčky

Luboš Pick (2016)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek obsahuje několik příkladů (téměř ze života), jejichž společným jmenovatelem je jednoduchý matematický princip známý jako princip Dirichletův. Hlavním úkolem uvedených příkladů je ilustrovat poněkud překvapivou šíři pole jeho aplikací.

Currently displaying 1 – 7 of 7

Page 1