Page 1

Displaying 1 – 9 of 9

Showing per page

Dirichletovy šuplíčky

Luboš Pick (2016)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek obsahuje několik příkladů (téměř ze života), jejichž společným jmenovatelem je jednoduchý matematický princip známý jako princip Dirichletův. Hlavním úkolem uvedených příkladů je ilustrovat poněkud překvapivou šíři pole jeho aplikací.

Hallova věta, její aplikace a historie

Antonín ASlavík (2018)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Hallova věta a její varianty patří k základním pilířům kombinatoriky. V textu představíme některé její klasické i méně známé aplikace. Popíšeme též ranou historii věty a příbuzných tvrzení, která je spojena nejen se jménem Philipa Halla, ale i řady dalších předních matematiků první poloviny 20. století.

Matematika za karetní hrou dobble

Petr Stehlík (2019)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

V tomto článku se zabýváme návazností populární karetní hry dobble na kombinatorické struktury. Ukazujeme, že existence dokonalých balíčků karet souvisí s existencí konečných projektivních rovin a systémů ortogonálních latinských čtverců. Dále pomocí obecnější struktury, blokových schémat, diskutujeme možnosti vytváření balíčků karet pro hry s modifikovanými pravidly. Výklad, příklady i přílohy jsou uzpůsobeny tomu, aby si čtenář mohl relativně jednoduše vytvořit vlastní karetní systémy.

Currently displaying 1 – 9 of 9

Page 1