Page 1 Next

Displaying 1 – 20 of 60

Showing per page

A function related to a Lagrange-Bürmann series

Paul Bracken (2002)

Czechoslovak Mathematical Journal

An infinite series which arises in certain applications of the Lagrange-Bürmann formula to exponential functions is investigated. Several very exact estimates for the Laplace transform and higher moments of this function are developed.

An accurate approximation of zeta-generalized-Euler-constant functions

Vito Lampret (2010)

Open Mathematics

Zeta-generalized-Euler-constant functions, γ s : = k = 1 1 k s - k k + 1 d x x s and γ ˜ s : = k = 1 - 1 k + 1 1 k s - k k + 1 d x x s defined on the closed interval [0, ∞), where γ(1) is the Euler-Mascheroni constant and γ ˜ (1) = ln 4 π , are studied and estimated with high accuracy.

An asymptotic approximation of Wallis’ sequence

Vito Lampret (2012)

Open Mathematics

An asymptotic approximation of Wallis’ sequence W(n) = Πk=1n 4k 2/(4k 2 − 1) obtained on the base of Stirling’s factorial formula is presented. As a consequence, several accurate new estimates of Wallis’ ratios w(n) = Πk=1n(2k−1)/(2k) are given. Also, an asymptotic approximation of π in terms of Wallis’ sequence W(n) is obtained, together with several double inequalities such as, for example, W ( n ) · ( a n + b n ) < π < W ( n ) · ( a n + b n ' ) with a n = 2 + 1 2 n + 1 + 2 3 ( 2 n + 1 ) 2 - 1 3 n ( 2 n + 1 ) ' b n = 2 33 ( n + 1 ) 2 ' b n ' 1 13 n 2 ' n .

Basilejský problém devětkrát jinak

Jan Haluza (2022)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

V tomto článku podrobně rozebereme celkem devět řešení tzv. basilejského problému (hledání součtu převrácených hodnot druhých mocnin přirozených čísel). První publikované řešení od L. Eulera využívá rozkladu ``nekonečného polynomu'' na součin kořenových činitelů. Druhé řešení pracuje s Taylorovým rozvojem funkce arkussinus a rekurentním vzorcem pro jistý určitý integrál, třetí je založeno na vztazích mezi goniometrickými funkcemi a exponenciálou a výpočtu limity s využitím l'Hospitalova pravidla....

Currently displaying 1 – 20 of 60

Page 1 Next