Currently displaying 1 – 20 of 43

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Boundedness results of solutions to the equation x ′′′ + a x ′′ + g ( x ) x + h ( x ) = p ( t ) without the hypothesis h ( x ) sgn x 0 f o r | x | > R .

Ján Andres — 1986

Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti Lincei. Matematica e Applicazioni

Per l'equazione differenziale ordinaria non lineare del 3° ordine indicata nel titolo, studiata da numerosi autori sotto l'ipotesi h ( x ) sgn x 0 f o r | x | > R , si dimostra l'esistenza di almeno una soluzione limitata sopprimendo l'ipotesi suddetta.

Boundedness results of solutions to the equation x ′′′ + a x ′′ + g ( x ) x + h ( x ) = p ( t ) without the hypothesis h ( x ) sgn x 0 for | x | > R .

Ján Andres — 1986

Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti

Per l'equazione differenziale ordinaria non lineare del 3° ordine indicata nel titolo, studiata da numerosi autori sotto l'ipotesi h ( x ) sgn x 0 f o r | x | > R , si dimostra l'esistenza di almeno una soluzione limitata sopprimendo l'ipotesi suddetta.

Šarkovského věta a diferenciální rovnice III

Ján Andres — 2019

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek je pokračováním našich dřívějších stejnojmenných příspěvků, v nichž jsme vyšetřovali možnosti aplikace různých variant Šarkovského věty o koexistenci periodických bodů a orbit pro intervalová zobrazení na diferenciální rovnice a inkluze. I tentokrát se budeme zabývat stejným problémem, avšak pro zobrazení na kružnici. Na rozdíl od intervalových zobrazení zde totiž mj. nemusí periodické orbity implikovat existenci pevných bodů, což představuje největší překážku. Na druhé straně lze takto rozšířit...

Page 1 Next

Download Results (CSV)