Currently displaying 1 – 20 of 53

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Rozhovor s prof. Vlastimilem Dlabem

Jindřich Bečvář — 2017

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Rozhovor s jedním z našich nejúspěšnějších matematiků o jeho cestě životem a matematikou. Vzpomínky na dětství, obecnou školu ve Bzí, gymnázium v Turnově, na studia na Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakultě UK, na dlouhodobé pracovní pobyty v Súdánu a v Austrálii a na celoživotní působení na Carleton University v Kanadě. O velice respektované výzkumné, výchovné i organizační práci v matematice, nejvýznamnějších matematických výsledcích a o přátelství se světovými matematiky postaveném na...

Bohatství pýthagorejských tvrzení včetně Pýthagorovy věty pro čtyři i více bodů v prostoru

Jindřich BečvářVlastimil Dlab — 2017

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek ukazuje, jak lze prezentovat Pýthagorovu větu a jak je možno s její pomocí učinit výuku elementární matematiky zajímavou a přitažlivou. Toho lze dosáhnout objasněním několika ekvivalentních formulací Pýthagorovy věty, jejím zobecněním pro libovolný trojúhelník a rozšířením na čtyřúhelník, resp. na čtyři, pět, či více bodů v prostoru. Článek se pokouší usnadnit učitelům práci, která je často komplikována jak administrativou, tak didaktickou literaturou nejrůznější úrovně.

Plzeňští premonstráti a jejich role v rozvoji přírodních věd v první polovině 19. století

Jindřich BečvářMartina Bečvářová — 2021

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

V tomto článku se pokusíme v širších kulturně-historických souvislostech poodhalit téměř zapomenutou a často přehlíženou roli plzeňských premonstrátů a jimi vedených škol v rozvoji výuky matematiky a přírodních věd v našich zemích v první polovině 19. století. Ukážeme jejich všestranné organizační, odborné a pedagogické aktivity spojené s vybudováním plzeňského gymnázia a filozofického ústavu, jejich moderní vztah k výuce matematiky, fyziky a astronomie. Přiblížíme genius loci Plzně a kláštera v...

Page 1 Next

Download Results (CSV)